Annons

Annons

Annons

Debatt
"Bygg nya bostadsområden i en mänsklig skala"

Socialdemokraterna i samhällsbyggnadsnämnden skriver i en debattartikel om möjligheterna att planera fler småhusområden i Segersäng och Landfjärden.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Vi vill att kommunen med hjälp av en natur- och kulturvärdesinventering utreder hur den kommunala marken runt Segersäng kan utvecklas", skriver Socialdemokraterna.

Bild: Kristina Laitinen

Annons

Det framgår på många håll, bland annat i olika tidningsartiklar och nu senast i NP, att efterfrågan på villor och radhus ökat i Stockholmsregionen till följd av coronapandemin.

Barnfamiljer söker sig ut från storstaden för att bosätta sig i småhus i bostadsområden i en ”mänsklig skala.” Ofta innebär det en flytt ut från regionen till exempelvis Mariefred, Trosa eller Nyköping.

Annons

Nynäshamns kommun, med sin storstadsnära landsbygd och sina goda trafiklösningar, är ett attraktivt alternativ för barnfamiljerna att flytta till om vi planerar så att nya bostäder i attraktiva miljöer kan byggas.

Landfjärden och Segersäng är två sådana områden och där kommunen äger mycket mark. Kommunen har beslutat om planbesked för tre nya områden kring Landfjärden, samtidigt som arbetet med de gamla detaljplanerna för befintlig bebyggelse återstartat.

Annons

Utmaningen för att komma igång med ny byggnation är att Landfjärden måste anslutas till kommunalt VA. Dagens VA-lösningar har inneburit att havsvikarna Landfjärden och Situviken blivit kraftigt övergödda då föroreningar från nuvarande avlopp rinner direkt ner i dessa havsvikar.

Socialdemokraterna har i vårt samhällsbyggnadsprogram ”Människan i centrum när hela kommunen utvecklas” pekat på att Landfjärden och Segersäng är några av de mest attraktiva områdena för så väl bostäder som verksamheter.

Vi vill nu att kommunen prioriterar arbetet med att pröva möjligheten att bygga efter det förslag som arkitekten Kjell Forshed tagit fram för Kolbottens trädgårdsstad, med över 400 nya bostäder. Men även att de två andra, något mindre områdena i Landfjärden som fått planbesked skall prövas.

Kommunens VA-avdelning måste påskynda arbetet med att dra fram de kommunala VA- ledningarna för att ansluta Landfjärden till kommunalt vatten och avlopp, så att bostadsbyggnationen kan påbörjas inom några få år.

Vi vill att kommunen med hjälp av en natur- och kulturvärdesinventering utreder hur den kommunala marken runt Segersäng kan utvecklas, vilka delar som är lämpliga för bostäder, verksamheter och annan bebyggelse, och vilka som inte är det samt vilka markområden som ska avsättas för det rörliga friluftslivet. Det är viktigt att kommunen säkerställer att ny bebyggelse inte riskerar kvalitéerna i befintliga miljöer.

Annons

Efter det kan vi starta planeringen av ny bebyggelse i området, detta måste då ske med medborgarinflytande i en öppen dialog med de boende och andra intressenter.

I Nynäshamns kommun skall hela livet få plats, för alla.

Socialdemokraterna i samhällsbyggnadsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan