Annons

Annons

Annons

Debatt
"Nystart för den kommunala hemtjänsten"

Miljöpartiet skriver i en debattartikel om utvecklingen av den kommunala hemtjänsten i Nynäshamn.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Hemtjänsten behöver tillräckliga resurser, för att kunna utföra sitt viktiga uppdrag, menar Miljöpartiet.

Bild: TT

Annons

Miljöpartiet var ett av de partier som deltog i kampanjen “Rädda den kommunala hemtjänsten i Nynäshamns kommun”.

Under hösten 2020 beslöt i socialnämnden att den kommunala hemtjänsten inte skulle läggas ner och att en fördjupad analys skulle genomföras. På socialnämndens senaste sammanträdet beslutade nämnden att bifalla förvaltningens fördjupade analys och dess åtgärder.

Annons

Den kommunala hemtjänsten hotas inte av nedläggning, som rykten i sociala medier gör gällande, utan att man har redan påbörjat en nystart och ett fortsatt förändringsarbete.

Annons

Tyvärr skapar dessa rykten onödig oro hos brukarna och deras anhöriga. De mest framstående punkterna i nystarten är:

1. Utveckling av hemtjänsten i egen regi till en hemtjänst med en gemensam struktur, planering och värdegrund.

2. En kraftfull styrning och ledning som skapar både ordning och reda – och ro att förändras. Exempelvis målgång med pågående införandeprojekt såsom LifeCare och IBIC.

3. Digitala verktyg som är en grundläggande förutsättning för både resursoptimering och en fungerande ekonomi och verksamhetsstyrning.

4. Välavvägda beslut om principer för hemtjänstens grundbemanning, det vill säga mixen av tillsvidareanställda, visstidsanställda och vikarier.

5. Analys och beslut avseende ersättningsnivåer för hemtjänst, efter att utförandegrader och dess betydelse för kommunens kostnader för hemtjänst har analyserats.

Om dessa åtgärder ska kunna förbättra de anställdas arbetsmiljö ska det finnas tillräckliga medel avsatta i socialnämndens kommande och framtida budgetar för att resultatet av förändringsarbetet ska bli permanent.

Med denna insändare utmanar Miljöpartiet övriga partier i Nynäshamn att budgetera tillräckliga resurser till den förändrade kommunala hemtjänsten.

Kerstin Andersson (MP), ordförande Miljöpartiet i Nynäshamn

Ann Brising (MP), ledamot i socialnämnden

Emma Solander (MP), gruppledare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan