Annons

Annons

Annons

Debatt
"Stora Vika är en pärla vid Fållnäsviken – skolan behöver öppnas igen"

Socialdemokraterna skriver i en debattartikel om framtiden för Stora Vika.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Helene Skoglund

Annons

Åren då cementtillverkningen pågick utvecklades Stora Vika till en blomstrande bruksort med en god samhällsservice, skola, butiker etc. 1960 bodde 752 invånare i Stora Vika, de flesta arbetade med cementtillverkningen, barnen gick i skolan fram till högstadiet, och den lokala butiken var en central punkt i orten.

När Cementtillverkningen lades ner minskade befolkningen drastiskt, 1980 bodde endast 468 invånare på orten.

Annons

Annons

Idag är antalet invånare åter på samma nivå som på 60 – talet, dock så är möjligheten till arbete på orten begränsad, skolan och butiken stängda. De boende får resa till såväl arbete som skola. Det har inneburit att trafiken på Sjöviksvägen ökat kraftigt och att ny bebyggelse ytterligare kommer att påverka trafiksituationen.

2015 tog kommunen beslut om ett utvecklingsprogram för Stora Vika.

Socialdemokraterna har i Samhällsbyggnadsprogrammet, ”Människan i Centrum när hela kommunen utvecklas”, beskrivit att det som behövs nu är en attraktiv och genomarbetad utvecklingsplan för Stora Vika.

Arbetet sker bäst genom att kommunen beslutar om att genomföra en fördjupad översiktsplan för Stora Vika. Här skall utredas var nya bostäder kan uppföras, men även hur ortens infrastruktur skall förbättras, bland annat behövs en förstärkning och delvis förändrad sträckning för Sjöviksvägen, detta för att förbättra trafiksäkerheten och att vägen skall vara anpassad för en ny busslinje till Ösmo.

Skolan för de yngre barnen skall öppna igen, och den nya planen skall ge plats för nya bostäder som är anpassade för äldre som behöver en ny bostad på orten, det är viktigt att man som äldre kan bo kvar på orten där man har sitt sociala nätverk.

Det finns många fornlämningar i området och delar av strandlinjen mot Fållnäsviken är skyddad som Riksintresse, det gör att den nya planen måste ta hänsyn till alla de miljövärden som skall bevaras för framtiden, samtidigt som ny bebyggelse skall möjliggöras så att nya invånare kan flytta hit, då säkerställs förutsättningarna för att samhällsservicen kan utvecklas och att Stora Vika blir den pärla på Södertörn som det finns stora förutsättningar för.

I Nynäshamn skall hela livet få plats, för alla

Socialdemokraterna i samhällsbyggnadsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan