Annons

Annons

Annons

Debatt
"Familjen är en av samhällets grundstenar"

Kristdemokraterna i Nynäshamn antog ett politiskt uttalande om familjepolitik på sin årsstämma. Det återges här som en debattartikel.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Familjens roll måste stärkas, stöttas och bekräftas för att bygga ett ännu bättre samhälle", skriver Kristdemokraterna i Nynäshamn. Foto: Isabell Höjman/TT

Bild: TT

Annons

Det är i mötet med andra människor vi formas som personer. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är därför förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I familjen kan barnet få en villkorslös – men inte kravlös – kärlek. Ingen familj är dock den andra lik. Vår utgångspunkt är därför att familjen och andra nära gemenskaper själv så långt som möjligt ska ha makten att utforma den egna vardagen. Det offentligas uppgift är att ge stöd i detta.

Men det finns också tillfällen då familjen inte är den trygga plats den borde vara. Då måste det offentliga finnas där, inte minst för barnens skull.

Med dessa rader inleds Kristdemokraternas valprogram 2022.

Trygga familjer skapar ett tryggt samhälle och av det skälet ser vi att familjen i dess olika konstellationer behöver stärkas där så behövs.

Annons

Att familjer ska ha valfrihet att själva besluta om vad man anser vara bäst för sina barn, hur barnsomsorgen ska ske, var man ska gå i skola och det egna engagemanget i föreningslivet.

Annons

För de minsta barnen måste arbetet med att minska barngrupperna i förskolan prioriteras för att alla barn ska bli sedda och för att dom barngrupper som har behov av specialresurser ska kunna få det.

Skolans utmaningar idag både rörande bland annat klasstorlekar, ökat behov av specialpedagoger och lärare är en viktig grund för att öka antalet elever med godkända avgångsbetyg i årskurs 9.

Många föräldrar lever idag i en dragkamp mellan familj, karriär och försörjning.

På samma sätt som det behövs valfrihet hur barnens uppväxt ska ske ser vi att föräldrastödsarbete i olika former måste förstärkas.

Den psykosociala ohälsan bland barn och unga ökar idag och antalet omhändertagande av barn och unga ökar idag. Det är bara en bild av hur samhället ser idag säger en del och så är det säkert.

Det vi då kommer tillbaka till är att livet börjar i den lilla gemenskapen som vi kallar familjen. Det är där du får dina grundläggande värderingar och dina första beslut för framtiden tas. Det vi då tror är att om tryggheten kan öka i familjen så kommer den psykiska hälsan att öka och omhändertagandena att minska. Av det skälet så behöver ibland det offentliga gå in med stöd både till barn och vårdnadshavarna.

Vad kommunfullmäktige redan beslutat efter ett förslag från oss kristdemokrater som ett steg i rätt riktning är att under 2022 göra familjerådgivningen kostnadsfri för de familjer som söker den hjälpen från kommunen.

Familjens roll måste stärkas, stöttas och bekräftas för att bygga ett ännu bättre samhälle och vi kristdemokrater vill och kommer att arbeta för att stärka familjen, barnen och vårdnadshavarna.

För Kristdemokraterna i Nynäshamn

Antonella Pirrone, ordförande och gruppledare

Bengt-Göran Pettersson, vice ordförande och vice gruppledare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan