Annons

Annons

Annons

Debatt
"Värna om barnens rätt i samhället"

Roland Junerud (S) skriver i en debattartikel om kommunalt stöd till organisationen Barnens rätt i samhället, Bris.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är viktigt att stötta Bris, framhåller Roland Junerud (S). Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bild: TT

Annons

Idag har vi ett samhälle som präglas av en problematik där barn inte får det stöd som de har rätt till och som leder till utslagning och psykiskt lidande för barnen och familjer. Vi måste i vårt samhälle jobba med förebyggande insatser och möjlighet till hjälp för de som behöver.

Organisationen Bris (Barnens rätt i samhället) har här en viktig funktion med att samla barns röster, erfarenheter och kunskap och använda dem för att påverka beslutsfattare, myndigheter och allmänheten som bidrar till att skapa ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses.

Annons

Annons

Bris måste få de resurser som de eftersöker från Nynäshamns kommun och socialförvaltning. Det handlar om en summa av 63 000 kronor. Alliansen förordar ett bidrag på 30 000 kronor, som varit summan i sex år utom 2021 då ansökan från Bris försvann.

Socialdemokraterna vill satsa på tidiga insatser för barn i skolan och för våra ungdomar på fritiden. Verksamheter som ger en meningsfull fritid är brottsförebyggande och skapar ett samhälle där alla känner sig sedda och där det finns en plats för alla. Vi vill satsa på våra ungdomsgårdar med bättre öppettider och full bemanning och samtidigt ge BRIS det stöd som de söker från vår socialförvaltning.

Bris vision är ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. När barn känner till sina rättigheter och där barns rättigheter tas till vara bryts även segregationens band lättare. Det är en lång väg kvar att gå och för att komma dit behövs både visionära idéer och praktiskt arbete i vardagen och naturligtvis resurser. Skapar vi denna anda och möjlighet för våra barn och ungdomar så skapar vi också ett samhälle som inte behöver se utslagning och psykisk problematik i sjukvården och inte allra minst på socialförvaltningens Individ och familjeomsorg.

Vi vill se den psykiska ohälsan minska bland barn och unga och att barnens rättigheter stärkts. Socialnämnden och Barn-och utbildningsnämnden måste tillsammans utveckla vår verksamhet och ge fler barn än tidigare stöd av Bris genom befintliga och nya stöderbjudanden, utifrån barnets behov.

Roland Junerud, för Socialdemokraterna i socialnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan