Annons

Annons

Annons

Debatt
"S ställer krav på ökad jämställdhet i hälso- och sjukvården"

Liselott Vahermägi (S) och andra S-företrädare skriver i en debattartikel om jämställdhet inom hälso- och sjukvården.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Liselott Vahermägi (S).

Bild: Carina Albin

Annons

Den 8 mars är det Internationella kvinnodagen då människor och organisationer runt om i världen uppmärksammar den ojämställdhet som fortfarande råder. Det finns tyvärr fortfarande stora skillnader i hur kvinnor och mäns livsvillkor ser ut globalt sett men även i vårt land. Vi behöver agera där vi kan för att motverka ojämställdhet och skapa ett samhälle där kvinnor och mäns livsvillkor blir mer likvärdiga.

Vi ser bland annat behov av att utveckla hälso- och sjukvården i Region Stockholm så att den faktiskt blir jämställd.

Enligt undersökningar gjorda i Stockholms län finns det skillnader i hur människor bemöts och behandlas i vår region. Både bemötande och valet av behandlingar inom hälso- och sjukvården har visat sig variera beroende på faktorer som patienternas kön, etnicitet, funktionsförmåga, ålder, sexuella läggning och könsidentitet.

Annons

Annons

I en tidigare undersökning inom Stockholms län tyckte bara 43,5 procent av kvinnorna att vården gavs på lika villkor, i jämförelse med 56,1 av männen. I Stockholm är det färre både män och kvinnor jämfört med övriga riket, som har uppfattningen att vård ges på lika villkor.

Ökad jämställdhet inom hälso- och sjukvården är en nyckel till att uppnå jämställd hälsa. Jämställd hälsa är ett av de prioriterade jämställdhetspolitiska målen som har beslutats om i Sveriges riksdag.

Att adressera jämställdhetsproblematiken inom hälso- och sjukvården handlar både om kvinnors och mäns villkor och om alla de som inte identifierar sig enligt denna tvåkönsnorm. I Region Stockholm behöver fler insatser göras för att motverka ojämställdhet i såväl själva vården som i bemötandefrågor.

Det finns i dagens läge i Region Stockholm ett behov av satsningar för att utveckla den vård som riktas specifikt till kvinnor, bland annat inom förlossningsvården och gynekologi. Samtidigt ser vi även behov av att stärka stödet och vården gällande psykisk ohälsa. En förbättrad psykisk hälsa inom de områden där könsskillnaderna är tydliga skulle ha stora effekter på hälsan totalt sett. Det skulle kunna innebära färre sjukskrivningar för psykisk ohälsa bland kvinnor och färre självmord bland män.

Vi Socialdemokrater har lagt förslag i Region Stockholm om att resurserna för att motverka ojämställdhet i Region Stockholm förstärks med särskilt fokus på att erbjuda stöd och vård vid psykisk ohälsa utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.

Annons

Annons

Vi vill se en hälso- och sjukvård där ditt kön inte spelar någon roll för vilket bemötande eller vilken vård du får. Vård ska självklart ges utifrån behov och inget annat.

Liselott Vahermägi (S), ledamot regionfullmäktige Stockholm och S-kvinna

Hanna Stymne Bratt (S), ledamot regionfullmäktige Stockholm

Anna Vikström (S), ordförande S-kvinnor Stockholms län

Annett Haaf (S), ersättare regionfullmäktige Stockholm, ordförande S-kvinnor i Haninge

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan