Annons

Annons

Annons

Debatt
"Stora utmaningar när gästhamnsområdet ska utvecklas"

Socialdemokraterna skriver i en debattartikel om utvecklingen av staden Nynäshamn.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Det som idag är parkeringen bakom stationshuset var ett sankt område som fyllts upp med massor från bygget av sjukhuset på 6o-talet", skriver Socialdemokraterna.

Bild: Carina Albin

Annons

I Socialdemokraternas samhällsbyggnads program ”Människan i centrum när hela kommunen utvecklas” har vi beskrivit några delar av staden där vi vill att utvecklingen prioriteras extra.

Tätorten Nynäshamn har många värdefulla miljöer som måste hanteras varsamt när befolkningen och staden växer. Hamnområdet från Bensinviken till Svandammen är just en sådan miljö. I dag domineras denna del av tätorten av tung trafik till och från färjorna som angör hamnen. Kommunen har beslutat om att upprätta ett nytt planprogram för området.

Socialdemokraterna, som stödjer förslaget, yrkade på att programmet även måste lösa trafikfrågan, så att trafiken till färjorna leds in i hamnområden från norr.

I underlaget till beslutet rekommenderade förvaltningen att inga fastighetsförsäljningar skulle göras under tiden då planarbete pågår. Av den anledningen motsätter vi socialdemokrater oss att stationshuset säljs innan planprogrammet är klart.

Annons

Annons

Planprogrammet skall visa på hur området kan utvecklas och hur det kan knytas samman med det närliggande centrum, utan de begränsningar som finns idag.

Gästhamnsområdet har stora utmaningar när det skall utvecklas vidare. Innan man nu börjar planera för vilka verksamheter och byggnader som ska uppföras i området måste några övergripande frågetecken rätas ut. De fysiska förutsättningarna är inte optimala för byggnation. När de nya toaletterna vid järnvägen skulle grundläggas uppstod ras. Hänsyn måste också tas till klimatfaktorer som havsnivåhöjning, 100-års regn och ökande vindar. Redan idag översvämmas delar av gatunätet vid häftiga regn.

Svandammen var tidigare en vik som blev en liten insjö då järnvägen drogs till hamnen. Det som idag är parkeringen bakom stationshuset var ett sankt område som fyllts upp med massor från bygget av sjukhuset på 6o-talet.

Hamnen har utvecklats till stadens populäraste besöksområde. Från 50- och 60 talet, då Frejas holme var just en holme i det skärgårdsområde som nu är gästhamnen, till en modern hamn med mötesplatser och restauranger. Här fanns öar och klippor i vattenområden som nu fyllts ut. Särskilda åtgärder måste göras i hela området om man vill uppföra byggnader här.

Ett annat område som Socialdemokraterna vill värna extra om är Trehörningen, framför allt den del som upptas av före detta Riksförsäkringsverkets sjukhus, med kasinot, kallbadhuset och den centrala parken. Vi anser att någon ytterligare bebyggelse inte skall uppföras här utan att dagens miljöer skall ges ett starkt skydd. Vi är också bekymrade för trafiksäkerheten på ön med en utökad trafik.

I Nynäshamn skall hela livet få plats, för alla.

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan