Annons

Annons

Annons

Debatt
"Gymnasiet är en viktig utbildning för våra elever"

Janice Junerud (S) och Mats Lindqvist (S) skriver i en debattartikel om framtiden för Nynäshamns gymnasium.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Gymnasiet måste få finnas kvar och det är ingen skola som får försvinna i riskkapitalisternas händer", skriver Socialdemokraterna.

Bild: Kristina Laitinen

Annons

Socialdemokraterna i Nynäshamns kommun menar att vi behöver ett gymnasium värt namnet. Vi ser med oro på hur skolan reduceras på program, lokaler och på personal, elever saknar program och söker sig bort.

I en kommun med hög tillväxt och en folkmängd nära 30 000 invånare måste vi värna och vårda vårt gymnasium. Gymnasiet måste få finnas kvar och det är ingen skola som får försvinna i riskkapitalisternas händer.

Vi kan förstå att om elevunderlaget minskar drar det med sig både personal och lokaler. Frågan man måste ställa är hur blev det så här. Dålig marknadsföring av gymnasiet bidrar till att vi inte får några ansökning till programmen. Vi måste dock värna om gymnasiet och hjälpa gymnasiet på fötter. Vi måste se över vår marknadsföring och förvissa oss om att de tilltänkta eleverna som står inför val av program och skola får den information de behöver.

Annons

Annons

Socialdemokraterna har väckt två olika ärenden det ena om en hyresrabatt på 30 procent och det andra att förhindra att estetprogrammet läggs ner, att delar av gymnasiets lokaler sägs upp och dessutom att vaktmästare och bibliotekarie inte sägs upp. Vårens högskoleprov blir inte av då det saknas resurspersoner som kan vakta vid provtillfället, mycket märklig agerande.

Av förslaget om hyresrabatt till gymnasiet gick inte igenom på Ks, man sa att det då skulle bli orättvist om inga andra skolor fick rabatt, men hur kan då Alliansen ge den nya privata förskolan startbidrag i fem år?

Estetprogrammet lades ned men hur har man marknadsfört de olika programmen? Det har tidigare funnits ett naturestetprogram vilket nu om det funnits skulle kunna gett ett utökat elevunderlag för estetprogrammet.

Om Alliansen verkligen hade velat ha en vaktmästare på heltid kunde anställningen ligga på fastighet och bibliotekarien kunde anställas på Kultur och fritid. Vi har 30 miljoner i oförbrukade medel vilket skulle kunna ge gymnasiet en extra resurs, om inte annat ge fastighet och Kultur och fritid extramedel.

Elever har lämnat in protestlistor, demonstrerat utanför Folkets Hus före kommunfullmäktige. Om det saknas ekonomi så är det inte det första man skall göra att ta bort personal som vaktmästare och bibliotekarie! Det måste finnas personal som servar och hjälper eleverna i dess strävan efter kunskap. Vad händer när man slutar serva en bil? jo den går en stund men förr eller senare kommer den att stanna.

Annons

Annons

Om det inte finns en vaktmästare – vad händer då? Vad händer med biblioteket om det inte finns en bibliotekarie. Fundera på detta!

Gymnasiets har hamnat i en dödsspiral – nedåt. Alliansen tillsammans med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna säger att man har en plan men hittills har vi inte sett någon. Kan planen vara att sälja ut vårt gymnasium eftersom man fullkomligt struntar i att försöka få skolan på fötter. Kommundirektörens uppdrag är bl.a. att sälja ut byggnader som inte behövs. Man utarmar verksamheten och sedan kan man säga att det inte gick att rädda det kommunala gymnasiet – sälj!

Det scenario vill absolut inte Socialdemokraterna ha!

Janice Junerud och Mats Lindqvist, Socialdemokraterna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan