Annons

Annons

Annons

Debatt
"Nynäshamnsbostäder borde få sälja stationshuset"

Kommunalrådet Mikael Persson (L) skriver i en debattartikel om Nynäshamnsbostäders ägande av stationshuset i Nynäshamn.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

När det kommunala bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder själva vill sälja stationshuset i Nynäshamn borde Nynäshamns kommun tillåta det, anser Mikael Persson (L).

Bild: Carina Albin

Annons

Stationshuset i Nynäshamn ägs av Nynäshamnsbostäder sedan ett antal år. Ett par intressenter, verksamma inom fastighetsbranschen, har frågat Nynäshamnsbostäder om det är möjligt att få köpa huset. Nynäshamnsbostäders företagsledning och en enig styrelse tycker att det är en intressant förfrågan och har därför gått till kommunfullmäktige med en förfrågan om att få inleda en försäljning.

Annons

Vid fullmäktigemötet, som skulle besluta i frågan, begärde Socialdemokraterna och Sorundanet, som så ofta, att ärendet skulle återremitteras. Som skäl för återremissen framförde S en rad punkter. Bland annat att förvaltningen ska redogöra för fastighetens ekonomi. Att publicera sådana uppgifter inför en eventuell försäljning är att bjuda en tilltänkt köpare på förhandlingsfördelar.

Annons

S och SN ville också att värderingen av stationshuset skulle göras av två eller tre värderare. Det är onödigt! När mäklare eller andra gör en fastighetsvärdering jämför man med liknande fastigheter i liknande område. Stationshuset är ett unikt hus, så det är svårt att hitta jämförelsefastigheter. Detta gör att värderingens träffsäkerhet är låg. S och SN ville också att förvaltningen skulle redovisa utredningar om havsnivåhöjning. En eventuell köpare har nog den frågan klar för sig och vilka risker det eventuellt medför.

Ett arbete med att ta fram ett planprogram för hamnområdet är påbörjat och kommer att ta många år. S och SN menar att någon fastighetsförsäljning inte bör genomföras förrän programmet är klart. Men stationshuset är Q-märkt vilket innebär att huset ska bevaras. Detta gör att kommunförvaltningen bedömer att en försäljning inte kommer att påverka arbetet med planprogrammet.

Av det till ärendet bifogade styrelseprotokollet framgår det i en annan punkt att Nynäshamnsbostäder behöver låna ytterligare tvåhundra miljoner kronor för att finansiera byggnation av nya hyreshus. En försäljning av stationshuset kan något minska det lånebehovet, vilket vore gynnsamt.

Annons

Enligt aktiebolagslagen är det styrelsen som svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Jag har fullt förtroende för att Nynäshamnsbostäders styrelseledamöter är kapabla att avgöra om en försäljning av stationshuset är affärsmässigt fördelaktig. Därför bör kommunfullmäktiga ge tillåtelse att påbörja en försäljning när frågan åter kommer upp för beslut.

Mikael Person (L), kommunalråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan