Annons

Annons

Annons

Debatt
"M debatterar oseriöst om fiskeripolitiken"

Patrik Isestad (S) och Markus Selin (S) kritiserar Moderaterna i ett debattsvar om fiskeripolitik.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nyfångad strömming i en skål. Foto: Hasse Holmberg/TT

Bild: TT

Annons

Politik kan ibland verka långsamt men som Moderaterna påstår att regeringen förhalar arbetet med fiskeripolitiken är ett magstarkt påstående och saknar förankring i verkligheten. Den socialdemokratiska regeringen har gjort mycket för fiske- och havspolitiken. Vi är stolta men inte nöjda. Överfisket har begränsats samtidigt som jobb, havsmiljö och ekonomi har kunnat balanseras.

Annons

S-regeringen tillsätter löpande än mer pengar till havsmiljöarbetet, ger riktning åt myndigheter, satsar historiska belopp på havsforskning, insatser mot övergödning, sanering av bottenslam och miljöfarliga vrak. FN:s miljöförsamling har enats om det historiska beslutet att initiera förhandlingar om ett globalt avtal mot plastföroreningar. Där den socialdemokratiska regeringen länge har drivit på för att detta globala avtal ska komma till. Ett avtal som ska förebygga och minska plastnedskräpning och mikroplaster i våra hav.

Annons

Vår socialdemokratiska regering är också pådrivande inom EU för att fiskbestånden ska vara hållbara. Av EU:s nio länder kring Östersjön så är åtta med i EU och vår gemensamma fiskeripolitik har, med Socialdemokraterna i förarsätet, gjort skillnad för fiskebestånden i hela Europa, även Östersjön. Ibland är orsakssamband invecklande, men vi lovar att jobba vidare, för det småskaliga fisket, för flytt av trålgränsen, för stärkta sill- och strömmingsbestånd.

Moderaterna har under denna mandatperiod visat uppseendeväckande hasardspel med våra vatten och hav. I jakten på ännu en skattesänkning så kom en gemensam servettskiss från den samlade konservativa högern: i ett beslut försvann ett par viktiga miljarder kronor från miljö-, havs- och klimatarbetet. Moderaterna har farsartat reserverats sig mot trålgränsflytt och visat tydlig kluvenhet kring att skydda den starkt utrotningshotade ålen. I riksdagen ställer sig Moderaterna kritiska till EU:s ramdirektiv för vatten och spelar härmed tärning med exempelvis både kraven på vår vattenmiljö och vår vandringsfisk.

Annons

För oss socialdemokrater finns alltid mer att göra. Vår politik har effekt, vetenskapen har en naturlig plats då vi tar beslut, och våra processer och organ levererar. När Moderaterna påstår att någon annan skulle förhala viktiga beslut så blir det mest tragikomisk.

Patrik Isestad (S), kommunalråd i opposition, Nynäshamn

Markus Selin (S), riksdagsledamot och ansvarig för havsfrågor, Täby

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan