Annons

Annons

Annons

Debatt
"Välmående näringsliv leder till framgångsrik samhällsutveckling"

Göran Bergander (S) skriver i en debattartikel om Socialdemokraternas lokala näringslivspolitik.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Det nuvarande moderatledda minoritetsstyret har inte lyckats att tillskapa en enda kvadratmeter verksamhetsmark under mandatperioden", skriver Göran Bergander (S). Det fanns ett förslag om ett industriområde vid Segersäng, men de planerna slopades.

Bild: Helene Skoglund

Annons

Kommunerna i regionen uppvaktas kontinuerligt av ett antal företag, svenska såväl som utländska, som vill etablera sin verksamhet i vår region. Begränsningen är bristen på tillgänglig mark för företagen – främst då för de större företagen.

Nyligen deklarerade Ikea att man kommer att etablera en större logistikverksamhet i Almnäsområdet utanför Södertälje, detta efter att man under en längre tid sökt plats för sin etablering i regionen.

Annons

Annons

Vår kommun äger stora markområden efter förvärvet av ”Stockholmsmarken”. Inget har dock gjorts för att förbereda så att lämpliga delar, med närhet till motorvägen, blivit möjliga för företag att etablera sig på.

Det nuvarande moderatledda minoritetsstyret har inte lyckats att tillskapa en enda kvadratmeter verksamhetsmark under mandatperioden. Så kan det inte fortsätta.

För att vår hembygd skall utvecklas behövs bostäder, skolor och förskolor, men även nya arbetsplatser för invånarna.

Socialdemokraterna har i sitt samhällsbyggnadsprogram ”Människan i centrum när hela kommunen utvecklas” pekat på vikten av att kommunen planerar så att nya verksamhetsområden blir verklighet.

För att öka fokus på att fler arbetsplatser etableras i vår kommun kommer Socialdemokraterna, efter valet i höst, att sätta tydliga mål för näringslivsfrågor på 5 respektive 10 års sikt.

En näringslivschef måste skyndsamt utses som direkt under kommunstyrelsen ansvarar för att målen kan uppnås. På så sätt skapas en tydlig väg in till kommunen, där ansvaret för näringslivsfrågorna skall hanteras. Näringslivschefen skall fokusera på såväl nyetablering av företag som att se till att erforderliga verksamhetsområden görs tillgängliga. Näringslivschefen skall även ansvara för att kontakterna med den regionala näringslivsorganisationen SBA (Stockholm Business Arena) hålls aktiva.

Göran Bergander (S), gruppledare i samhällsbyggnadsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan