Annons

Annons

Annons

Debatt
"Utveckling av gymnasiet i två perspektiv"

Socialdemokraterna skriver i en debattartikel om framtiden för Nynäshamns gymnasium.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Socialdemokraterna har fått uppfattningen att det med ganska små medel skulle kunna göras insatser för att vårt gymnasium ska bli ett attraktivt val för våra elever som nu går i nionde klass", skriver debattörerna.

Bild: Kristina Laitinen

Annons

Socialdemokraterna vill se utveckling av Nynäshamns gymnasium både i närtid och framtid.

Mikael Persson (L) hänvisar i en insändare att samarbetet med Socialdemokraterna fungerar bra. Det stämmer så långt att vi har ett bra samtalsklimat i nämnden. Men vi upplever oss inte bli hörda och våra konkreta förslag får alltid avslag från Alliansen.

Det var Johan Augustsson (S), som var ordförande för barn- och utbildningsnämnden tidigare, som faktiskt tog initiativet till att göra ett utvecklingsprogram för Nynäshamns gymnasieskola och S-ledamöter i BUN har under de senaste åren lagt förslag om detta. Tyvärr har inget gjorts åt det under Alliansens ledning förrän nu.

I det utvecklingsarbete som nu pågår för Nynäshamns gymnasium bidrar vi på alla sätt aktivt och vi utgår från att våra förslag faktiskt också tas på största allvar av Mikael Persson som nämndordförande.

Annons

Annons

Men varför fokuserar vi då inte bara på det framtida utvecklingsarbetet för gymnasiet? Jo, därför att vi är rejält bekymrade över att resultaten för elever på gymnasium har gått ned de senaste tre åren. Det vill säga, vi vill göra insatser för de elever i Nynäshamns kommun som läser på gymnasium nu.

I ”Öppna jämförelser” (statistikdatabas från socialstyrelsen) kan vi se att färre elever klarar sin gymnasietid med godkända betyg inom fyra år, 55,1 procent år 2021. Detta är oavsett om man valt att gå på Nynäshamns gymnasium eller valt ett gymnasium i en annan kommun. I ett nationellt perspektiv ligger vi väldigt lågt. Här måste insatser göras redan nu!

Ett annat resultat som vi lyft upp inom nämndarbetet är hur personalen trivs på vårt eget gymnasium i Nynäshamn. Vi ser personalens trivsel som en av de viktigaste faktorerna för framgångsrika utbildningsresultat. Hållbart medarbetareengagemang (HME) är en faktor som mäter personalens samlade trivsel och även där har vi ett väldigt lågt värde i ett nationellt perspektiv.

Elever på gymnasiet har uppvaktat oss och framfört att Nynäshamns gymnasium egentligen är en bra skola men de upplever att deras synpunkter inte tas på allvar. Socialdemokraterna har fått uppfattningen att det med ganska små medel skulle kunna göras insatser för att vårt gymnasium ska bli ett attraktivt val för våra elever som nu går i nionde klass. Vi menar att både elever och lärares förslag och inflytande behöver ökas för ett framgångsrikt gymnasium.

Annons

Nu görs insatser för unga men de görs försent! Socialdemokraterna vill se åtgärder redan under år 2022 för att fler elever ska lyckas med sin gymnasieutbildning.

Annons

Socialdemokraterna har lagt konkreta förslag:

Starta en ungdomsverksamhet/ungdomsakademi i ett nära samarbete med lärare elever redan år 2022 så fler får möjlighet klara gymnasieskolan med bra betyg. Vi menar att verksamheten ska ses som ungdomsverksamhet som inte ska vara inkluderad i elevpengen för gymnasiet.

Frigör resurser till gymnasiet bland annat i form av hyressänkning.

Se till att högskoleprovet även i år ska kunna genomföras inom kommungränsen.

Höj elevpengen i grundskolan för det ökar förutsättningar för elever att klara gymnasiet

Vi medverkar självklart till att utveckla och spetsa vårt gymnasiums programutbud med framtida inriktning som möter näringslivets och regionens kompetensbehov. Samtidigt måste insatser göras i närtid för de ungdomar som går på gymnasium just nu.

Socialdemokraterna i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan