Annons

Annons

Annons

Insändare
"Lyft biodlingen i Nynäshamn"

Anton Larsson (V) och Bodil Ekholm (V) skriver i en insändare om vikten av att gynna pollinatörer i Nynäshamns kommun.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Nynäshamn behöver fler bin, framhåller Vänsterpartiet. Foto: Henrik Montgomery/TT

Bild: TT

Annons

Nu är det äntligen vår och de första blommorna har försiktigt börjat bryta fram ur jorden. Denna ljuvliga årstid manar till eftertanke. Surrandet bland blommorna minskar för varje år. Runt om i världen rapporteras årligen minskningar av bin och andra pollinatörer, vilket är allvarligt inte bara för den biologiska mångfaldens skull, utan också för vår egen. Pollinering är viktig för världens matförsörjning och många avgörande ekosystem skulle helt kollapsa utan pollinatörerna.

Mycket görs redan idag för att gynna pollinatörer i Nynäshamns kommun. I olika strategidokument beskrivs pollinatörernas stora betydelse och man strävar efter att skapa ytor för fjärilar, humlor, vildbin och andra insekter.

Annons

Dessutom utförs ett projekt för att gynna vilda pollinatörer i Segersäng och Svandammsskolan kommer under våren bygga insektshotell och bikupor på skolgården, med mera.

Annons

Allt detta är väldigt bra, men inte tillräckligt!

Det rör sig dels om stora miljöfrågor. Vi måste sträva efter ett mer ekologisk jordbruk utan kemiska bekämpningsmedel, verka för att motarbeta de förödande klimatförändringarna, och bidra till att skapa födo- och levnadsmiljöer för de insekter som påverkas av allt mer tätbebyggda städer och ett allt mer intensivt jordbruk. Men det handlar också om det småskaliga, om att uppmuntra till engagemang och synliggöra frågan.

I dagsläget står inte ett ord om biodling på Nynäshamns kommuns hemsida. Vi skulle därför vilja föreslå att man, liksom så många andra kommuner runt i landet, utarbetar en särskild undersida på www.nynashamn.se som informerar om regler som rör biodling och ger kontaktuppgifter rörande vem i förvaltningen man ska kontakta för att få tillstånd att sätta upp privata bikupor på kommunens mark.

Detta bör självfallet, återigen som i flera andra kommuner, vara helt avgiftsfritt.

Utöver denna absolut mest grundläggande insats bör kommunen även sätta upp ett antal bikupor, antingen i egen regi eller under upphandling, på lämpliga platser runt om i staden, samtidigt som man anlägger fler blomsterängar i parkmiljö. Detta är något som i princip alla andra kommuner i Stockholms län har ägnat sig åt. Många stadsbor står idag långt bort från naturen, så även på en såpass naturnära plats som Nynäshamn, varför förståelsen för bina och vårt relation till dem måste ökas.

Annons

Annons

Initiativet på Svandammsskolan bör följas även i andra verksamheter för att råda bot på detta.

Utöver de stora fördelarna med pollinatörer inom matförsörjningen och för den biologiska mångfalden har specifikt just biodlingen även en ekonomisk roll. I Sverige har värdet av pollineringen i odlade grödor som honungsbin utför bidragit till mellan 315 och 641 miljoner kronor varje år och de svenska honungsbina producerar årligen honung och bivax till ett värde av mellan 323 och 343 miljoner kronor.

Kan man bidra till att fler bikupor sätts upp runt om i kommunen, eller att fler personer börjar engagera sig i biodling som antingen hobby eller rent av sysselsättning, då är det guld värt på alla plan. Låt oss lyfta biodlingen i Nynäshamn!

Anton Larsson (V), ersättande ledamot i samhällsbyggnadsnämnden

Bodil Ekholm (V), styrelseledamot i Vänsterpartiet Nynäshamn

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan