Annons

Annons

Annons

Insändare
"Besparingarna har orsakat svåra utmaningar"

Emma Solander (MP) och Kerstin Andersson (MP) skriver i en insändare om behovet av resurser i de kommunala verksamheterna.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Emma Solander (MP).

Bild: Kristina Laitinen

Annons

Kommunens årsredovisning och den enorma vinst som alliansen har åstadkommit 2021 trots de sparbeting på kommunens kärnverksamheter kan kännas som ett slag i magen för många invånare.

Likaså anställda som har haft besparingar under en lång tid på till exempel färdmedel vilket har lett till att flera anställdas inom den kommunala hemtjänsten måste synka sina scheman runt ett färdmedel fast att man har helt olika schematider, detta bidrar till ökad stress för att inte hinna till nästa brukare och försämrar arbetsmiljön, vilket i sin tur försämrar brukarens omsorg.

I stort sett har alla kommunens kärnuppdrag såsom vård, skola och omsorg behövt spara in enormt mycket pengar under många år. Det har lett till att personal på skolor såsom rektorer, lärare, lärarassistenter, fritidspedagoger, kuratorer, sjuksköterskor, bibliotekarier har sagt upp sig, gått in i väggen sedan blivit långtidssjukskrivna.

Annons

Annons

Samma sak gäller för personal inom vård och omsorg såsom vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer, biståndsbedömare, gruppchefer osv, där vi trollar med knäna med de få resurser vi får oss tilldelade av politiken.

Verksamheterna har tyvärr behövt spara in pengar på grund av alliansens värdegrund och grundfilosofi och dess målinriktning. Till skillnad från privata näringsidkare som måste gå i vinst, måste kommunal verksamhet ha ett nollresultat, med begränsad möjlighet till över- eller underskott, vilket är fastställt i kommunallagen.

Miljöpartiet vill se att kommunal verksamhet ska vara individcentrerad i framtidens Nynäshamn. Elever i skolan ska om behov finns ha en resursperson vid sin sida, ha tillgång till studierum och skolmiljö där de kan få inspiration och ett hälsosamt lugn för att kunna ta in kunskapen på bästa pedagogiska sätt. Lärarna ska ha tid för till profession och med lärarassistenter, fritidspedagoger, kuratorer och sjuksköterskor med mera vid sin sida blir det en win win för alla.

De i behov av vård och omsorg ska utifrån deras individuella behov ha tillgång till förebyggande resurser som ger denne de bästa möjliga förutsättningarna för ett hälsosamt liv. Årliga möten där både biståndshandläggare, kontaktperson, arbetsterapeut, sjukvårdspersonal och brukaren träffas för att tillsammans ta fram en holistisk plan för kommande år för brukaren. Fler promenader, fler ledsagningar till fritidsaktiviteter, bättre hjälpmedel, bättre rehabiliteringsplan och så vidare.

Vi i Miljöpartiet är glada för att detta nu i budgettider får uppmärksamhet, då dessa prioriteringar och satsningar från verksamheterna måste få se dagsljuset i Nynäshamns kommun 2022.

Emma Solander (MP)

Kerstin Andersson (MP)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan