Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Rusta upp Backluras bollplan"

Anton Larsson (V) skriver i en insändare om behovet av upprustning på Nickstahöjden i Nynäshamn.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Fotobollspalen på Backlura behöver få ett lyft, anser insändarskribenten. Foto: Henrik Montgomery/TT

Bild: TT

Annons

Backlura, även kallat Nickstahöjden, har länge varit politiskt eftersatt och trots årtionden av varningar lider bostadsområdet och dess invånare fortfarande av bristande stöd från samhället. Det krävs arbete på alla nivåer i samhället för att lösa detta, men även satsningar lokalt på plats.

Patrik Isestad (S) skrev nyligen en insändare i NP om behovet av att bygga ett allaktivitetshus på Backlura. Detta är en idé som Vänsterpartiet Nynäshamn stödjer. Vi skriver själva i vårt kommunalpolitiska program om vikten av att öppna en ny fritidsgård i området. Den gamla Rumbagården på Backlura har tyvärr sedan länge ersatts av grus och tomhet. Ungdomarna i området behöver tillgång till en säker och meningsfull fritid i närheten av hemmet, även på kvällar och helger. Nya mötesplatser behövs.

Annons

Utöver den långsiktiga planering och investering som en fritidsgård, allaktivitetshus eller liknande kräver så vill vi även se en upprustning av Backluras övriga gemensamma miljöer, särskilt bollplanen bakom Cykelskogens förskola. Backlura har en lång idrottshistoria, länge var detta Nynäshamns viktigaste fest- och idrottsplats. Även efter att bostadsområdet anlades har idrotten haft en stor betydelse, de senaste åren till exempel i form av den nybildade fotbollsföreningen FC Första. Laget, som just nu gör sitt andra år i division 7 för herrar, är ett lokalt initiativ som dragits igång av Backlurabor och har sitt hjärta i området.

Annons

När laget startade 2020 skrev Stockholms Fotbollsförbund (STFF) att dess ledare hade “ett mål om att på sikt även starta ungdomslag och se till så att barn och ungdomar får en vettig sysselsättning och håller sig borta från kriminalitet”. När STFF återigen rapporterade om det nystartade laget 2021 brottades man med bland annat bristfällig tillgång till träningstider på Kvarnängens IP och att planerna i Backlura var i princip obrukbara. Man lyfte då planfrågan som avgörande för att till exempel kunna starta upp en framtida ungdomsverksamhet.

I "Grönstrukturplanen för Nynäshamns stad" konstateras att bollplanen på Backlura och grönområdet runt om kring “är i behov av upprustning och underhåll”. Man kan inte annat än hålla med. I princip allt är förfallet. Förutom den buckliga gräsplanens dåliga skick, är de utspridda målen allt som oftast delvis trasiga, stängslet runt omkring har stora glipor och järnrör från detsamma ligger slängda på marken, den slitna betongläktaren har endast sittplatser i trä på en av tre rader och är dessutom delvis övervuxen av sly, och så vidare. Det saknas belysning, anslagstavlor, papperskorgar, med mera.

Annons

I januari 2020 rapporterade NP om just detta förfall, med rubriken "Ungdomarna på Backlura kämpar för sin fotbollsplan". Senare konstaterades att kommunen inte skulle satsa på det konstgräsunderlag på Backlura som ungdomarna kämpat för, utan att istället på att fixa till det ojämna gräset och göra vissa andra mindre förbättringar. Vi anser att detta inte är tillräckligt. De punktinsatser som kommunen har genomfört, till exempel nyligen när några särskilt murkna plankor i läktaren byttes ut, är mycket bra och välbehövliga, men man behöver ta ett större grepp kring frågan och satsa mer.

Annons

Vänsterpartiet Nynäshamn vill därför att kommunen ska satsa på en ordentligt och genomgående upprustning av bollplanen på Nickstahöjden till en högre standard, inklusive ordentlig kvällsbelysning och en omläggning till hybridgräsplan alternativt konstgräsplan med miljöanpassade granulat. Detta behövs för att säkerställa att Backluras viktiga roll inom lokalidrotten kan fortsätta i framtiden och att områdets ungdomar får bättre möjligheter till en meningsfull fritid.

Anton Larsson (V), medlem i Vänsterpartiet Nynäshamn och Backlurabo

Annons

Annons

Till toppen av sidan