Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Socialnämnden är illa skött – det ger Nynäshamn ett dåligt rykte"

Socialdemokraterna riktar i en insändare kritik mot styrningen av kommunens socialnämnd.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Socialnämndens verksamheter i Nynäshamn har fått ett dåligt rykte bland potentiella arbetssökande, menar Socialdemokraterna.

Bild: Arkivbild

Annons

Den styrande alliansen har halkat ordentligt snett med ekonomistyrningen av socialnämndens verksamhet och budget. Sparbetingen i flera år har skapat en nedåtgående spiral som blir svår att hejda eftersom medel inledningsvis inte tillförts i tillräcklig omfattning för budgetåret.

Spiralen skapar dålig arbetsmiljö och dåligt rykte bland potentiella arbetssökande. Det leder också till att kommuninvånarna tappar respekt för politiker och förtroendet för deras politik.

Förvaltningen uttrycker situationen inom Individ- och familjeområdets verksamhet Barn och ungdom som ”Allvarligt läge”.

Bristen på personal och särskilt svåra rekryteringsläget på socialsekreterare, sjuksköterskor och chefer samt brist på äldreboendeplatser och korttidsboende inom kommunen är klart ett allvarligt läge som kräver ansvarstagande och åtgärder utöver det vanliga.

Annons

Annons

Socialdemokraterna deltog inte i beslutet om att anta verksamhetsplan och budget för 2022. Den saknar just det vi efterlyser en satsning på vår välfärd!

Verksamhetsplanen för 2022 bygger på de av kommunfullmäktige antagna mål och budgetdokument som är utarbetat av det borgerliga minoritetsstyret förd av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna.

Förvaltningens arbete med verksamhetsplanen för 2022 utifrån de av fullmäktiges antagna mål är en ärlig och saklig beskrivning av läget inför 2022 och vad som behövdes för att förstå och komma tillrätta med den underfinansierade budgeten, efter första tertialrapporten för 2022 beskriver man att det kan saknas ända upp till 22 miljoner i slutet på året.

Socialdemokraterna hade ett annat förslag till mål- och budget med tydliga prioriteringar på vård och omsorg som hade givit andra förutsättningar för våra medborgare. Socialdemokraterna ansåg att verksamhetsplanen för 2022 saknade tillräcklig ekonomi och en del åtgärder för att komma i balans med budgetförutsättningarna som alliansen fördelat till socialnämnden. Vi uppmärksammade i vårt yttrande att alla de utmaningar som Socialförvaltningen står inför med personalbrist, överbelastning på förvaltningen förorsakad av corona-problematik och en budget som inte medger några större satsningar för de uttalade utmaningar som beskrivs av förvaltningen för 2022.

Annons

Vi är nu på det fjärde året med alliansens styrning och kan se ett återkommande problem med att inleda budgetåret med en allt för snål tilldelning av medel som skapar arbete med huvudfokus på besparingar som sedermera renderar i att man skall spara under hela året för att komma i budgetbalans och sedan få en tilldelning i slutet av året för att få ett nollresultat, ett sätt att blidka revisorerna med att gå i balans i slutet på året.

Annons

Detta fenomen skapar en ryckighet och ett problem för den verksamhet som skall utföras enligt socialtjänstlagen. Personalen inom Socialförvaltningen får inte möjlighet att genomföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt och fullfölja den plan och uppdrag som beslutats av Socialnämnden för verksamhetsåret. Arbetsmiljön tar skada av att aldrig ha tillräckligt med ekonomiska resurser, trots riktade bidrag från staten med satsningar på välfärden.

Vi socialdemokrater vill ha ett jämlikt samhälle där hinder för människors åldrande och utveckling undanröjs.

Kommunen står inför tuffa ekonomiska utmaningar nästkommande år, främst på grund av den demografiska fördelningen av kommunens invånare. Antalet äldre som är över 80 år förväntas dubbleras till 2030. Trenden är också att antalet LVM (lagen om vård av missbrukare) och LVU (lagen om vård av unga) har ökat samt sökande till försörjningsstöd tror vi också kommer att öka. Dessutom har effekterna av coronapandemin gjort att utmaningarna blir ännu större. Nämnden behöver ökade intäkter för vård och omsorg i början på året inte i slutet.

Socialdemokraterna i socialnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan