Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Bevara färdtjänsten från Socialdemokraterna"

Färdtjänstnämndens ordförande Fredrik Wallén (KD) skriver i en insändare om färdtjänsten.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Färdtjänsten i Nynäshamns kommun skulle inte bli bättre om Socialdemokraterna fick styra över den, anser Fredrik Wallén (KD). Foto: Bertil Ericson/TT

Bild: TT

Annons

Som Nynäshamns Postens bevakning visar så är inte färdtjänstverksamheten i Region Stockholm problemfri. Det handlar trots allt om nu inför sommaren 2022 drygt 10 000 enskilda taxiresor varje dygn inom den samlade färdtjänst- och sjukreseverksamheten med taxi i vårt län (före pandemin var det drygt 12 000).

Saker kan gå snett, och den bilbrist som finns inom taxibranschen efter pandemin, och även de alldeles för höga svenska bränslepriserna, påverkar tillgången på taxibilar mycket negativt i hela landet. Det märks även i tidspassningen stockholmsregionen. I synnerhet i vissa delar av länet, vissa tidpunkter på dygnet. Exempelvis i Nynäshamns-området.

Färdtjänstnämnden i Region Stockholm har tidigare beslutat inleda nästa stora färdtjänsttaxiupphandling. Den genomförs nu under sommaren. För varje upphandling förfinas och förbättras de krav vi ställer på de bolag som Region Stockholm så småningom tecknar avtal med. Inte minst försöker vi kommunicera att alla bolag kan lämna anbud i upphandlingarna. Även självklart aktörer som har en lokal bas i enskilda delar av vårt både tätbefolkade men i delar även glest bebodda län. Det sistnämnda måste man alltid komma ihåg, även vi i Stockholms län har glesbygd.

Annons

Annons

Att i våra kvalitetskrav inspireras av tanken att enskilda åkerier och förare som kör färdtjänst ska vara ”auktoriserade” är i sig inte ointressant, ur perspektivet att utförandet av färdtjänstresor ställer särskilda krav på serviceförmåga och lämplighet, och att vi bör ha bästa möjliga system för att säkerställa att de som utför resorna på vårt uppdrag är ”up to the task”. Men att bygga vårt behov av att i nuläget kunna utföra tiotusen dagliga resor samt ha tillgång till tusentals taxibilar och förare på den form av auktorisation av enskilda aktörer, som de socialdemokratiska debattörerna förespråkar i sin debattartikel "Färdtjänsten kan bättre”, tror jag de flesta förstår inte är realistiskt.

Rakt av innebär deras föreslagna system att det inte längre skulle vara möjligt att tillhandhålla färdtjänst- och sjukresor med en omfattning som skulle vara annat än en bråkdel av det behov länet har. Förslaget att Region Stockholm själva, och inte genom upphandlade specialister ska bedriver sin resegaranti, kundtjänst och beställningscentral är väldigt konstigt utifrån hur fakta ser ut.

Dessa upphandlade verksamheter fungerar väl och har både generellt korta svarstider samt få klagomål kring bemötande. Men, är det brist på taxibilar så är det, och om det i perioder helt enkelt inte finns bilar för exempelvis beställningscentralen att skicka så är det ett problem som taxibranschen ska lösa.

Annons

Det är närmast surrealistiskt att Socialdemokraterna tycks tro att om det var personer anställda av regionen som svarade i beställningscentralens och resegarantins telefoner så skulle taxibilarna bli fler och verksamheten fungera bättre.

Annons

Man bör komma ihåg att när Socialdemokraterna senast satt vid makten i Region Stockholm 2002–2006 så var deras enda avtryck i färdtjänstverksamheten att de avskaffade vår mycket uppskattade rullstolstaxiverksamhet, något som bland annat mitt parti rättade till och återställde efter valet 2006.

Det är förstås så att alla vi som är politiskt engagerade i särskilda persontransporter vill resenärernas bästa, vill att verksamheten ska fungera så bra som möjligt. I det avseendet är inte minst jag personligen öppen för alla inspel, idéer och innovationer, även från oppositionspartiet Socialdemokraterna.

Men, även i färdtjänstfrågorna passar oppositionsrollen Socialdemokraterna bäst. Deras ”track record” vid makten utgörs enbart av neddragningar och försämringar. Bevara färdtjänsten från Socialdemokraterna!

Fredrik Wallén (KD), ordförande färdtjänstnämnden, Region Stockholm

Annons

Annons

Till toppen av sidan