Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Stärk Nynäshamn som sjöfartskommun"

Kommunalrådet Mikael Persson (L) skriver i en insändare om möjligheten att utveckla Nynäshamn som sjöfartskommun.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Nynäshamn har alla förutsättningar att bli den ledande hamn- och sjöfartskommunen på ostkusten", skriver Mikael Persson (L).

Bild: Helene Skoglund

Annons

Nynäshamn byggdes som just en hamn i början av 1900-talet, men idén om en hamn hade funnits under lång tid eftersom förutsättningarna för hamnverksamhet är särskilt bra just här. Det är tillräckligt djupt för stora fartyg, kort insegling från öppet hav och isfritt på vintern.

Under många decennier dominerades näringslivet av två giganter: raffinaderiet och televerkstaden. För 45 år sedan jobbade hälften av kommunens arbetande befolkning på något av dessa två företag eller inom kommunen. I dag ser läget helt annorlunda ut med betydligt fler och mindre företag. Trots att hamnen var det centrala när Nynäshamn grundades så är det först nu, med öppnandet av Norviks hamn, som sjötransporter kan börja hävda sig som en riktigt tung näringsverksamhet i kommunen.

Annons

Länets hamnar genererar, enligt en rapport från Stockholms hamnar, 24 000 arbetstillfällen och 2,9 miljarder kronor i kommunala skatteintäkter. Allteftersom hamnkapaciteten utnyttjas mer kommer Nynäshamns hamnverksamheter att stå för en allt större andel av detta.

Annons

Nynäshamn har alla förutsättningar att bli den ledande hamn- och sjöfartskommunen på ostkusten. Redan i dag har vi en bred hamnverksamhet inom en mängd kommersiella områden och en av Sveriges största gästhamnar. Dessutom har naturen försett oss med hav på tre sidor av kommunen. Sammanlagt finns 719 kilometer havsstrand och hela 72 procent av kommunen utgörs faktiskt av havsyta.

Men är vi då inte redan en ledande hamn- och sjöfartskommun? Nej, vi skulle kunna göra mycket mer för att omfamna de möjligheter som hamnarna och sjöfarten erbjuder:

Nya verksamhetsområden. Redan när Norvik planerades fanns tanken att skapa en logistikpark intill hamnen, detta måste förverkligas snarast. Längs väg 73 och järnvägen finns också stora områden där vi kan skapa attraktiv verksamhetsmark för bland annat företag kopplade till hamnarna.

Utveckla den gröna hamnen. Vi ska gå i täten för en hållbar utveckling av hamnarna. Utsläppen från transportsektorn måste minimeras, bland annat genom att eldrift blir standard i alla kajlägen för stora fartyg.

Näringslivs- och innovationscenter. Vi kan utveckla en mötesplats mellan utbildning, forskning och näringsliv, som bland annat bör jobba för att förstärka och förbättra förutsättningarna för de blå näringarna. Även verksamhet för att utveckla nya företag – inkubator eller science park – inom sjöfart, hamn och logistik bör etableras.

Annons

Annons

Utbildningscentrum inom sjöfart, hamn och logistik. Med så många verksamheter kopplade till sjöfart kan vi bli ett utbildningscentrum och ta ett mycket större ansvar för kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom hela sjöfartsnäringen i Sverige. Det kan handla om högskola, yrkeshögskola, vuxenutbildning samt uppdragsutbildningar genom Campus Nynäshamn eller en profilering av gymnasiet.

Skapa levande hamnkvarter. Kopplingen mellan hamnen och Nynäshamns centrum behöver utvecklas. Med en fin avvägning mellan bostäder, arbetsplatser och välkomnande offentliga rum skulle mycket attraktiva miljöer skapas. Hamnkvarteren kan vara levande genom att sjöfart och annan näringsverksamhet finns kvar i hamnen.

Vi kan inte överskatta nyttan som våra hamnar innebär för regional varuförsörjning, import, export och ökad hållbarhet i transportsektorn.  Hur stor lokal nytta vi får av hamnarna i form av fler företag och jobb beror helt på oss själva. Vi har alla möjligheter, så låt oss dra fördel av dem!

Mikael Persson (L), kommunalråd

Annons

Annons

Till toppen av sidan