Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Miljöpartiet är det cykelvänliga partiet"

Lennart Thunqvist (MP) skriver i en insändare om behovet av fler cykelvägar i Nynäshamns kommun.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Lennart Thunqvist (MP).

Bild: Arkivbild

Annons

Svar till ”Vardagscyklist” om cykelvänliga politiker.

I Miljöpartiet hittar du de cykelvänliga politiker du efterlyser i Nynäshamn. Vi har samtidigt förståelse för att du och vissa andra cyklister vill fara fram i hög hastighet på ett ”slags motorväg för cykel”.

Vår övertygelse är ändå att de flesta har en önskan om att kunna cykla och promenera en bit ifrån avgaser och dundrande tung trafik. Detta ökar också möjligheten till natur- och tätortsnära upplevelser och ger chansen till att knyta sociala kontakter efter vägen.

Annons

Annons

Det var en av anledningarna till att vi drev och röstade för förslaget att utnyttja befintlig gång- och cykelväg mellan Kvarnängens idrottsområde och Konsul Johnsons väg framför att anlägga en helt ny mer kostsam sträcka efter Nynäsvägen.

Den nyinvestering som då kommer att göras är att anlägga en ny nerfart för gående och cyklister från Nynäsvägen efter bilvägen ner till idrottsområdet. En åtgärd som ändå skulle behöva göras eftersom många barn, skolklasser och vuxna som kliver av bussen vid Nynäsvägen blir hänvisade till en bilväg utan avgränsningar på sträckan ner till Kvarnängen.

En ringa kostnad ligger också i att med informationsskyltar vägleda trafikanter som kommer på gång och cykelvägen från Älgviken.

Den resterande befintliga sträckan mellan Kvarnängen och gymnasiet nyttjas flitigt bland elever på gymnasiet som ska till sina idrottslektioner vid Kvarnängen. Likaså är det den kortaste och säkraste sträckan för de barn, ungdomar och vuxna som under dag- och kvällstid vill ta sig till Kvarnängen till fots eller med cykel från tätorten Nynäshamn.

Framöver behöver även denna sträcka förbättras för att anpassas för ett större nyttjande.

Sammantaget innebär ändå denna dragning en kostnadsbesparing framför en delvis statsfinansierad lösning efter Nynäsvägen.

Annons

Pengar som vi då kan använda för en ytterligare utbyggnad av säkra gång och cykelvägar på fler ställen i hela kommunen.

Vi i Miljöpartiet vill också genom detta förslag ge de turister och kommuninvånare som passerar området chansen att se våra fina idrottsanläggningar och vackert belägna gymnasium.

Lennart Thunqvist, ordinarie ledamot för Miljöpartiet i samhällsbyggnadsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan