Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"107 miljoner är bättre än noll!"

Kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M) skriver i en debattartikel om kommunens ekonomi.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Harry Bouveng (M) är ordförande för kommunstyrelsen.

Bild: Helene Skoglund

Annons

Att vinst är bättre än förlust är en sanning för det allra flesta, oavsett om det rör idrott, privatekonomi eller något annat. Den sanningen gäller faktiskt även för kommunal ekonomi, där det i alla lägen gäller att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa möjliga sätt.

Miljöpartiet och Emma Solander räknar på ett annat sätt och påstår dessutom att kommunal verksamhet måste ha ett nollresultat enligt kommunallagen (NP 17/5), men kanske rör det sig om en olycklig formulering då det ju i verkligheten är precis tvärtom. En kommun måste visa ett resultat som bottnar i ”god ekonomisk hushållning” vilket i sig betyder att vi måste redovisa ett positivt resultat om cirka 2 procent av omslutningen och där våra egna av kommunfullmäktige fastställda mål säger 2-4 procent och där vi 2021 gjorde ett ytterligare, något bättre resultat.

Annons

Annons

För oss i Alliansen är ordning och reda i ekonomin en grundpelare, som utgör förutsättningen för att vi ska kunna leverera välfärdstjänster med hög och ökande kvalitet.

Även Socialdemokraterna har varit upprörda över att Nynäshamns kommun redovisade ett resultat på 107 miljoner kronor för året 2021, eller om det möjligen handlar om ett missnöje med att man själva inte lyckades så väl under sina år vid styret, som ekonomiskt resulterat i att vi har den näst lägsta soliditeten av länets kommuner trots att den under Alliansstyret nu nästan fördubblats. Soliditeten är ett ekonomiskt mått som visar hur mycket av våra tillgångar som finansieras med egna medel.

Ett gott ekonomiskt resultat innebär att vi sparar i ladorna och ges bättre beredskap att ta tag i våra investeringar där kommunen historiskt aldrig investerat ens i närheten av dagens siffror. Investeringarna visar sig sedan praktiskt i både upprustade och nya förskolor, skolor, omsorgslokaler, fritidsanläggningar med mera.

Nynäshamns ekonomiska resultat 2021 var alltså historiskt högt. En stor del av detta beror på större inflyttning än beräknat och sådant som är hänförligt till coronapandemin, vilket var svårt att förutse när budgeten lades. Det kan även nämnas att 31 miljoner kronor av vinsten kommer från exploateringsverksamheten, som ett kvitto på att Nynäshamn växer och lockar till sig nya medborgare.

Annons

I kommunens årsredovisning kan man dock inte bara läsa om kronor och ören utan det finns även en gedigen redovisning av en mängd kvalitetsmått på kommunens bedrivna verksamheter, där man kan konstatera att merparten av de mål som kommunfullmäktige satt upp, nåtts till mycket stor del, samtidigt som det ekonomiska resultatet blev ett plus på 107 miljoner kronor, ett resultat som alltså oavkortat kommer att komma skattebetalarna till del på olika sätt framöver.

Vi är verkligen på rätt väg.

Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande

Annons

Annons

Till toppen av sidan