Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Arbeta för ett kärnvapenfritt Nynäshamn"

Vänsterpartiet tycker att Nynäshamn borde skriva under ICAN:s ”Cities Appeal” om en kärnvapenfri värld.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Nynäshamns kommun bör engagera sig i arbetet för en kärnvapenfri värld, tycker Vänsterpartiet. Den här bilden togs vid en provsprängning av kärnvapen, som USA:s krigsmakt genomförde 1946.

Bild: TT

Annons

Den 18 maj 2022 lämnade Sverige in en ansökan om medlemskap i Nato. Detta plötsliga beslut kommer i kölvattnet av den olagliga ryska invasionen av Ukraina. Dessa händelser har återigen aktualiserat den ödesdigra frågan om kärnvapenkrig.

Dels har den ryske diktatorn Putin om och om igen hotat sina grannländer med kärnvapen och dels är Nato, enligt organisationen själv, en kärnvapenallians. Amerikanska kärnvapenbomber finns utplacerade i sex europeiska länder utöver de medlemsstater som också har egna, allihop riktade mot Ryssland, som i sin tur sitter på sin egen arsenal riktad åt motsatt håll. Spänningarna stiger i vårt närområde.

Här i lilla Nynäshamn har man allt sedan det kalla krigets början levt med kärnvapenhotet hängande över sig, med ett kort uppehåll under 90- och 00-talen, när nedrustning hägrade vid horisonten. Närheten till viktiga industrier och infrastruktur vid Östersjöns strand, för att inte tala om marinbasen på Muskö, har varit en viktig del av detta.

Annons

Annons

Hotet återaktualiserades faktiskt redan före den ryska invasionen av Ukraina och den efterföljande upptrappningen, när Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) förra året släppte en rapport som simulerade effekterna av ett kärnvapenangrepp mot Nynäshamns hamn. Resultaten var inte uppmuntrande och rapporten är obehaglig läsning.

Vänsterpartiet i Nynäshamn har tidigare lyft bristen på tillgängliga och väl underhållna skyddsrum i kommunen, vilket är en grundförutsättning för ett fungerande och hållbart civilförsvar i kommunen.

Nynäshamns kommun har även en annan lokal koppling till kärnvapen. Få känner kanske idag till att man under flera år kring 1900-talets mitt bedrev avgörande forskning inom det svenska kärnvapenprogrammet vid dåvarande FOA:s forskningsanstalt vid Grindsjön i Sorunda. Här tillverkades och testades avgörande kärnvapendelar.

Programmet lades till slut ner, men allt som hade krävts för att slutföra den långt gångna utvecklingen var egentligen ett par kilo plutonium och ett politiskt beslut. Vi borde idag skatta oss lyckliga över att detta aldrig skedde och att Sverige förblev ett kärnvapenfritt land. Så måste det också förbli.

Tillsammans med klimathotet rankas kärnvapen som det största existentiella hotet mot mänskligheten. 2017 röstades FN:s konvention om kärnvapenförbud igenom av 122 stater, däribland Sverige. Konventionen förbjuder bland annat utveckling, förvaring, transport, användning och hot om användning av kärnvapen. Nobels fredpris gick till organisationen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) som kämpat för detta. I Sifo-undersökningar 2018, 2019 och 2020 stöttade över 80 procent av svenskarna att Sverige skulle ansluta sig till avtalet. Men regeringen har trots detta beslutat att avvakta och enbart anmäla Sverige som observatör till avtalet.

Annons

Annons

Vänsterpartiet Nynäshamn vill att kommunen ansluter sig till ICAN:s ”Cities Appeal” i deras uppmaning att göra världen kärnvapenfri. Sedan tidigare har över hundra städer och kommuner runt om i världen skrivit under på uppropet, från japanska Hiroshima och Nagasaki till amerikanska Washington DC.

I Europa har stora städer som Manchester, Glasgow, Helsingfors, Genève, Amsterdam, Barcelona, Berlin och Paris skrivit på, men även många små orter mer i vår skala. I Sverige har än så länge bara Göteborg anslutit sig till uppropet, år 2020, men i grannlandet Norge är det inte mindre än 64 kommuner som gjort detsamma, alltifrån huvudstaden Oslo till små glesbygdskommuner.

Nu tycker vi att det är Nynäshamns tur. Liknande engagemang är egentligen ingenting nytt för kommunen — vi har främjat freden i form av vänortssamarbeten sedan efterkrigstiden, och är idag en aktiv medlem i bland annat nätverket Klimatkommunerna.

Nynäshamns kommun kan och ska inte försöka påverka det globala säkerhetsläget, men vi måste alla dra vårt strå till stacken och verka för fred och mot kärnvapen, även på lokal nivå. Detta självfallet samtidigt som vi rustar upp vårt civilförsvar, visar solidaritet med det ukrainska folket och stoppar importen av ryska fossila bränslen till våra hamnar.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Vänsterpartiet Nynäshamn genom:

Anton Larsson, ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Tette Merio, ordförande och ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Bernt Månsson, gruppledare

Tony Nicander, vice ordförande, ledamot i kommunstyrelsen,

socialnämnden och kommunfullmäktige

Annons

Annons

Till toppen av sidan