Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Alla skolor behöver mer resurser – men alliansen subventionerar en friskola"

Emma Solander (MP) och Kerstin Andersson (MP skriver i en insändare om behovet av resurser i skolan.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Nynäshamns kommun borde ge mer resurser till alla skolor, i stället för att betala ut ett riktat etableringsstöd till Raoul Wallenbergskolorna AB, anser Miljöpartiet. Foto: Alexander Olivera/TT

Bild: TT

Annons

Svar till Lärarförbundet i Nynäshamn, skattebetalaren i Ösmo samt Harry Bouveng om kommunens överskott.

Vi i Miljöpartiet vill ge alla barn oavsett uppväxt samma förutsättningar och möjligheter till en underbar skolmiljö, där lärarna mår bra med fler kollegor, där barnen får individanpassning lärmiljö och kan äta i lugn och trygg skolmiljö. Skolmaten ska vara lokalt producerad efter säsong och lockar barnen in till lunch från lek och rörelse på den gröna rastgården.

Vi instämmer i det Lärarförbundet skriver: ”Nynäshamns kommun har i många år tampats med en snäv ekonomi och ständiga effektiviseringar. Det har ett högt pris för både barn, elever, personal och samhället".

Aliansen har med stöd av SD fattat ett budgetbeslut i fullmäktige som möjliggör att ett vinstdrivande aktiebolag i Källberga får ett stort startbidrag på 8,8 miljoner kronor. Kan detta vara något annat än kontraproduktivt?

Annons

Annons

MP vill att alla barn ska klara sin skolgång, och ställer samma fråga som Lärarförbundet. ”För vad händer när ett barn inte klarar av sin skolgång? Vilka förluster innebär det för individen och samhället? Har vi råd att inte satsa?”.

Vi menar att förebyggande insatser där engagerade vuxna som lyssnar och ser och har tid till detta är vad barn behöver både i skolan och på fritiden. Till exempel vill vi erbjuda gratis skolskjuts till och från fritidsaktiviteter, aktiviteter för alla barn i behov i hela kommunen. Detta innebär att alla barn får tillgång till fritidsaktiviteter, och mindre stress för föräldrarna i bilköer.

Om alliansens och SD:s politiker hade delat detta mål finns det många hål att stoppa bidraget på 8,8 miljoner. Istället ger man bort pengarna till ett vinstdrivande utbildningsföretag där bara en mycket liten del av Nynäshamns barn får en utbildning.

Harry Bouvengs insändare i NP 2022-06-11 visar även en skillnad i värdegrund mellan våra partier. För oss visar ett överskott på 107 miljoner att våra skattepengar inte använts till maximal samhällsnytta, vilket är beklagligt. Givetvis ska kommunens verksamhet drivas och utvärderas enligt sunda ekonomiska och kvalitetsmässiga principer.

När kvartalsrapporterna prognosticerar ett överskott anser vi att man bör se över hur man kan använda överskottet under pågående verksamhetsår, eller disponerar det nästkommande budget utifrån samhällsnyttan.

Annons

Tyvärr ser vi inte det i Alliansens planeringsbudget för 2023, där Alliansens tilldelning ligger avsevärt lägre än nämndens äskande.

Annons

Nynäshamns kommun har ett ansvar att våra skattepengar fördelas på ett likvärdigt sätt för att ge maximal samhällsnytta. Att elever får en utbildning enligt varje elevs förutsättningar ger sedan ringar på vattnet vad det gäller samhällsnyttan längre fram, därför satsar Miljöpartiet till exempel 27,4 miljoner mer än alliansen på barn och utbildningsnämnden inför planeringsbudget 2023.

Emma Solander (MP), gruppledare

Kerstin Andersson (MP), ordförande, Miljöpartiet i Nynäshamn

Annons

Annons

Till toppen av sidan