Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Höjd skolpeng gynnar eleverna – till skillnad från etableringsstöd till friskolornas ägare"

Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden skriver i en insändare om behovet av mer resurser till kommunens skolor.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det är strategiskt fel av Nynäshamns kommun att betala ut etableringsstöd till en friskola, i stället för att höja elevpengen för alla skolor, anser Socialdemokraterna.

Bild: TT

Annons

Alliansen har infört ett etableringsbidrag som ska ge fristående förskolor och skolor som etablerar sig i vår kommun 6 000 kronor per barn och elev under 5 år, förutom den elevpeng som kommunen ger alla elever. Vid sidan av nya skolan i Källberga där Raoul Wallenbergskolorna AB kommer att få 8,8 miljoner extra för den nya förskolan och skolan i bidrag, så har vi även två fristående förskolor i Nynäshamns tätort som får ta del av etableringsbidraget, så det blir många miljoner årligen.

Varför ta skattepengar avsedda för utbildning och gynna enskilda stiftelser och aktiebolag? Har vi råd att slösa med våra skattepengar på det sättet då våra kommunala förskolor och skolor är i mycket stort behov av mera resurser? Man kan undra om det är för elevernas bästa eller för skolföretagens bästa?

Annons

För varje fristående förskola eller skola som etablerar sig i vår kommun, blir hålet i den kommunala skolbudgeten större. För varje elev som flyttar till den fristående från den kommunala skolan ökar kommunens skolkostnad. Då lokaler, personal och kringkostnader finns kvar trots färre elever, måste man antingen höja elevpengen, eller skära ned ännu mer och effektivisera. Höjs elevpengen så ska även friskolan ha lika mycket till fast de inte har samma ansvar eller behov. Så säger lagen!

Annons

Ja det är mycket som skiljer en kommunal skola från en fristående skola när det gäller lagar, regler, och tillvägagångssätt, men det får bli en insändare för sig lite senare.

När det i höstas visade sig att kommunen skulle göra en stor vinst för året 2021 föreslog vi socialdemokrater att 14,5 miljoner av dessa skulle tillfalla barn- och utbildningsnämnden i form av höjd elevpeng. Elevpengen är idag lika för elever både i fristående och kommunala skolor. Ett mer likvärdigt finansieringssystem än etableringsbidraget tyckte vi. Men alliansen sa nej!

Några av våra grundskolor och även gymnasiet har ogynnsamma elevförutsättningar åldersmässigt. Med det menas att de inte kan ha de 30 elever per klass vilket idag behövs för att ekonomiskt gå ihop.

Genom höjd elevpeng och genom förändrad resursfördelning skulle man kunna öka likvärdigheten. Man skulle också kunna sänka hyran just för dessa verksamheter som en åtgärd.

När vi socialdemokrater föreslog sänkt hyra för gymnasiet för att rädda sökbara program och personal sa alliansen nej! De ansåg inte att det var ett likvärdigt förslag!

Annons

Men hur kan de anse deras etableringsbidrag likvärdigt? Möjligen kan det vara likvärdigt för de fristående ägarna, men absolut inte för eleverna!

Nej att sänka hyran tillfälligt för gymnasiet gick man absolut inte med på. Däremot att hyra ut delen som idag används som padelhall till en enskild företagare med goda förtjänster till endast en bråkdel av hyran som gymnasiet får betala för övriga lokaler, det går bra.

Vi socialdemokrater kommer gå till val med höjd elevpengen och snarast avskaffa etableringsbidraget till fristående förskolor och skolor. Vi vill ha en skola där skattepengar används till våra elever på ett likvärdigt sätt.

Vad vill du?

Socialdemokraterna i barn-och utbildningsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan