Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Gång- och cykelväg längs 225:an måste prioriteras"

Bernt Wåhleman (L) skriver i en insändare om behovet av en gång- och cykelväg mellan Ösmo och Spångbro.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bernt Wåhleman (L).

Bild: Kristina Laitinen

Annons

Några reflektioner med anledning av Patrik Isestads och Socialdemokraternas senaste förslag avseende nya investeringar i ett allaktivitetshus i Backlura och de konsekvenser en sådan investering också kommer att få i framtida driftsbudgetar. För att undvika missförstånd så handlar min insändare inte om ett eventuellt allaktivitetshus utan om nödvändiga prioriteringar och konsekvenser av tidigare beslut.

Annons

Annons

Då Socialdemokraterna ledde majoriteten i Nynäshamns kommun beslöt man att medverka till att Norviks hamn skulle komma till stånd. En betydande del av dåvarande opposition stod också bakom detta beslut. Jag tillhör en av dem som anser att det i huvudsak var ett bra beslut, om man ser till Nynäshamn som helhet. Men det finns också negativa konsekvenser av denna etablering. Dessa negativa konsekvenser drabbar i första hand oss som bor i Sorunda.

De ledande politiska partierna har tacksamt tagit emot de positiva effekterna men inte gjort något för att lindra de negativa effekterna av denna etablering. Detta gäller inte minst Socialdemokraterna. Man har visserligen i ord uttalat sin ambition att vidta åtgärder för att förbättra förhållandena efter väg 225, men det har i huvudsak blivit ”valfläsk”. Ingenting har hänt.

När nu Socialdemokraterna i vår kommun gör upprepade utspel om nya investeringar både i fastigheter och drift av verksamheter som man vill prioritera är det förvånande, att man bland nödvändiga och prioriterade investeringar inte vid något tillfälle uppmärksammat behovet av en gång och cykelväg efter väg 225:an. En sådan skulle radikalt förbättra villkoren och i viss mån minska de negativa konsekvenserna av den kraftigt ökade trafiken från Norvik för boende i framför allt Sorunda.

Annons

Min fråga till Socialdemokraterna är: När kommer man att på samma sätt som man agerar till förmån för ett allaktivitetshus agera till förmån för åtgärder som skulle minska de negativa effekterna av Norvik i form av en gång och cykelväg mellan Ösmo och Spångbro? Det handlar ju om att prioritera bland en rad angelägna projekt.

Annons

Låt mig slippa höra det upprepas, att det är Trafikverket som skall göra denna investering. Våra grannkommuner har insett det, som Nynäshamn hela tiden blundat för. Nämligen skall det byggas gång och cykelvägar måste kommunerna vara beredda att ta ansvar för både planering och kostnader.

Bernt Wåhleman (L)

Annons

Annons

Till toppen av sidan