Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
”Skolan måste bli bättre på att ge stöd till barn med NPF-diagnoser”

Denise Åkesson i Medborgerlig Samling i Nynäshamn skriver i en insändare om sitt partis skolpolitik.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Skolan är inte en plats där det är lämpligt att göra stora besparingar, skriver Medborgerlig Samling. Foto: Alexander Olivera/TT

Bild: TT

Annons

År 2021, i Lärarförbundets rankning ''Sveriges bästa skolkommun'', låg Nynäshamns kommun på plats 287, bland landets 290 kommuner. Nu är det verkligen dags för förändring! För att Nynäshamn skall vara attraktivt att flytta till, behöver vi ha en skola i toppklass.

Skolan är inte en plats där det är lämpligt att göra stora besparingar, som att plocka bort elevassistenter eller annan ''överflödig'' personal, eftersom att det i sin tur leder till ökad andel sjukskrivingar hos personalen, samt att elever blir utan särskilt stöd.

En till tre elever per klass, beräknas ha någon form av funktionsnedsättning. Nynäshamn behöver en trygg, inkluderande och NPF-säkrad skola. NPF, som står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, innefattar bland annat autism, ADHD och språkstörningar.

Annons

Detta är något som saknas inom kommunen, men genom att NPF-säkra befintliga skolor, skulle man hjälpa till att trygga upp framtiden för många barn och deras vårdnadshavare.

Annons

Idag är det alldeles för många elever som faller mellan stolarna, det är av yttersta vikt att vi ser till att de får vad de har rätt till. Vi behöver en skola där alla kan känna att de trivs, där de blir sedda, välkomnade och förstådda.

Det behöver finnas ett förstärkt elevhälsoteam och skolan behöver ha ett nära samarbete med såväl vårdnadshavare som exempelvis habilitering, Prima och Attention.

Skolan skall välkomna alla elever, oavsett diagnos eller inte. Vi förordar mindre antal elever per klass. Samtlig personal skall kontinuerligt vidareutbildas, personaltätheten skall vara hög och personalen skall ha kunskap i hur de bemöter olika typer av individer. Det skall även finnas lärare med specialistkompetens.

Kosten skall anpassas, vara okomplicerad, gärna närproducerad och innehålla fisk, fågel och kött. Klassrum och övriga lokaler skall vara avskalade, med så lite störande intryck som möjligt. Struktur, tydlighet, ordning och reda.

Det skall även finnas olika typer av hjälpmedel i form av exempelvis timetimers, saccosäckar och dynor (för varierad arbetsställning) , stressbollar, anpassade checklistor, särskilda appar till ipad, avskärmningar etcetera. Tydliga rastaktivteter, samt vilorum/sällskapsrum för att kunna välja aktivitet utifrån behov och energinivå.

Annons

Annons

Det skall mer vara en regel, än ett undantag att få arbeta i mindre grupper. Läroplan, lektioner och material skall kunna anpassas utifrån eleven.

Skolan skall vara läxfri, eleverna skall tillgodoses de kunskaper de behöver på plats i skolan.

Omklädningsrum i anslutning till idrottshallen skall anpassas, exempelvis genom avskilda dusch- och omklädningsbås, ett litet gym behöver finnas tillgängligt för de elever som inte klarar idrott i helklass.

Alla skall ges möjlighet att lyckas utifrån sina individuella förutsättningar.

Denise Åkesson, Medborgerlig Samling i Nynäshamn

Annons

Annons

Till toppen av sidan