Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Politisk samling behövs för ny gång- och cykelväg"

Bernt Wåhleman (L) tycker att det är dags för de politiska partierna i Nynäshamns kommun samlar sig i frågan om en gång- och cykelväg mellan Ösmo och Spångbro.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Skall man vänta på att Trafikverket skall anslå medel för en sådan väg får man vänta förgäves", skriver Bernt Wåhleman (L).

Bild: Carina Albin

Annons

Ett antal insändare har under de senaste veckorna använt utrymmet i NP för att på olika sätt argumentera för en gång- och cykelväg mellan Ösmo och Spångbro, nu senast var det en insändare av Patrik Isestad (S). Det är enligt min mening mycket bra att behovet uppmärksammas på detta sätt.

Förutom att i insändarna försöka redovisa vad de olika partierna vill göra, används en del av utrymmet till att angripa andra partier. Det är väl ett naturligt inslag i en valrörelse, men är det inte nu dags att samtliga partier i vår kommun blir konkreta i denna fråga?

Annons

I de kontakter som Aktionsgruppen för en gång- och cykelväg haft med Trosa kommun har det blivit tydligt att en förutsättning för de gång- och cykelvägar i Trosa som finansierats med kommunala medel har varit att samtliga partier i kommunen har ställt sig bakom att dessa vägar byggs. Är det inte hög tid också i Nynäshamns kommun att samtliga politiska partier, oberoende av om man är i majoritet eller i opposition, i sina budgetar anslår medel för att detta projekt? 

Annons

Om jag inte minns fel har det i partiprogrammen inför tidigare val funnits med på partiernas agenda. Men ingenting har hänt. Det handlar om att gå från ord till handling.

Till skillnad mot vad Isestad påstår finns visserligen idag ett uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram ett underlag för en finansiering av denna väg, men det räcker inte. Därför, låt oss nu vara överens om att i nästa budget skall medel anvisas som gör det möjligt att bygga denna eftertraktade gång och cykelväg.

Själv hoppas jag att de politiska partierna som lovat komma till en hearing i Sorunda bygdegård den 22 augusti, där frågan om denna gång- och cykelväg har prioritet, får svara på en fråga som kan formuleras ungefär så här: Kommer ditt parti i nästa budget anvisa medel för en gång- och cykelväg mellan Ösmo och Porthus? Det skulle glädja mig om samtliga svarade ja på den frågan, det gäller givetvis också mitt parti!

Sen en parentes, som handlar om Trafikverket. Den avsiktsförklaring som tecknats mellan kommunen och Trafikverket är ju mycket märklig. Där lovar Trafikverket att svara för en mycket liten del av en sådan väg, nämligen från Porthus till Spångbro medan kommunen själv skall ta ansvar för planering och kostnad för sträckan Ösmo till Porthus, alltså huvuddelen av den aktuella vägsträckan.

Annons

Detta bekräftar bara vad jag själv varit övertygad om, skall man vänta på att Trafikverket skall anslå medel för en sådan väg får man vänta förgäves. Det är tyvärr också den erfarenhet som Trosa och Botkyrka kommun har.

Bernt Wåhleman (L)

Annons

Annons

Till toppen av sidan