Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Vill SL välkomna turister ombord?"

Maria Ros Hjelm, generalsekreterare och vd för Svenska Turistföreningen, skriver i en insändare om vikten av att inte krångla till biljettsystemen i kollektivtrafiken.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

SL tycks inte riktigt ha klart för sig, om turister är en utpekad målgrupp. Det visar en undersökning som Svenska Turistföreningen har gjort.

Bild: Helene Skoglund

Annons

Vi vill att fler ska upptäcka Sverige klimatsmart, men på många platser är det alldeles för krångligt. Det måste bli enklare att resa med kollektivtrafiken till friluftslivet eller till semesterdestinationen oavsett om du är skriven i Stockholm eller ej. Om vi ska få fler att vilja ta tåget, bussen eller båten och därmed minska utsläppen från resor måste det vara attraktivt och smidigt att resa kollektivt.

Annons

Annons

Intresset för att spendera sin fritid i naturen ökar. Vi vill se ett friluftsliv som är tillgängligt för alla och inte bara för de som har tillgång till egen bil. Att resa kollektivt är dessutom det enskilt viktigaste du kan göra för att minska klimatpåverkan från din semester.

SL försöker i viss utsträckning göra det enkelt att resa med dem även för den som inte pendlar dagligen. Det går till exempel att köpa biljett ombord på bussen med ditt vanliga betalkort och dessutom är den anropsstyrda trafiken som måste förbeställas även öppen för turister från andra regioner vilket är positivt.

Men när vi från Svenska Turistföreningen, STF, frågade alla landets länstrafikbolag om hur de vill underlätta för turister så svarar SL att de inte ens vet om turister och fritidsresenärer är utpekade målgrupper i trafikförsörjningsprogrammet. I landet som helhet är det fem av 21 länstrafikbolag som svarar att det är oklart om dessa målgrupper är utpekade som viktiga eller ej.

Det uppdrag som SL får från regionpolitikerna avspeglas också i utbudet. En av STFs lokalavdelningar i Stockholmsregionen rapporterar att de haft personer som inte ens kunnat delta i deras aktiviteter på grund av bristande kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken till STFs boenden i Stockholm varierar, medan vissa tycker att det fungerar bra är det andra som inte alls håller med. De flesta boenden ser dock ett stort intresse från gästerna att kunna resa kollektivt.

Annons

Kollektivtrafikens viktigaste uppdrag är att transportera människor till skola och arbete, men den behövs också för den som är på tillfälligt besök. Om SL fick i uppdrag att möta även detta behov skulle fler kunna ta sig ut utan egen bil. Det gynnar oss alla. STF vill se att alla regionala kollektivtrafikmyndigheter gör fritidsresande och turister till utpekade målgrupper i sina trafikförsörjningsprogram.

Maria Ros Hjelm, generalsekreterare och vd, Svenska Turistföreningen

Annons

Annons

Till toppen av sidan