Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Låt Landsortsborna bestämma om treudd på Öja"

Vänsterpartiet skriver i en insändare att myndigheter måste lyssna på invånarna på Landsort, som är kritiska till att Neptuni Orden vill sätta upp en treudd vid fyren.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Om Landsortborna inte tycker att det är lämpligt att sätta upp en treudd vid fyren, så ska det inte sättas upp någon sådan, anser Vänsterpartiet.

Bild: Helene Skoglund

Annons

NP rapporterade den 12 juli om herrklubben – ”bröder”, som de kallar sig –Neptuni Ordens försök att resa en treuddad gaffel på Öja, i omedelbar närhet till några av fyrplatsens äldre maritima ristningar från 1600-talet. Detta uppges göras “till Neptuns ära och till påminnelse om Neptuni Ordens goda gärningar”, oklart vilka.

Någon lokal förankring tycks inte finnas. NP rapporterade nämligen även att ett protestbrev, underskrivet av alla fastboende och företagare på Landsort, skickats in till länsstyrelsen och de statliga myndigheterna. Tydligen har man inte rådfrågat de som bor och verkar på ön, vilka uppenbarligen har starka invändningar mot gaffelns planerade placering framför allt.

Annons

Annons

Självfallet ska detta privata ordenssällskap inte ges företräde att bestämma över det offentligt ägda Landsort framför de boende på orten, särskilt inte på bekostnad av fornlämningar. Vi ska värna vårt kulturarv och våra demokratiska värderingar.

Neptuni Orden kan gott nöja sig med det trettiotalet gafflar man redan satt upp runt om i Stockholms skärgård, eller åtminstone rätta placeringen efter alternativa givna förslag från fastboende.

Anton Larsson (V), ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Tette Merio (V), ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan