Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Vi måste gå från ord till handling om väg 225"

Antonella Pirrone (KD) och Bengt-Göran Pettersson (KD) skriver i en insändare om behovet av en gång- och cykelväg, samt andra satsningar, längs väg 225.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Vi menar även att de åtgärder som beskrivs i åtgärdsvalsstudien bör genomföras i största möjliga utsträckning", skriver Kristdemokraterna.

Bild: Kristina Laitinen

Annons

Vi läser återigen i NP om den omtalade gång och cykelvägen. Partiföreträdare från det parti som styrde och ställde i över 100 år menar att vissa partier inte behövs i Nynäshamnspolitiken samt att partiers debattinlägg i frågan är meningslösa. Detta kommer från ett parti som inte lagt så många strån i kors under sina 100 år vid makten för att förbättra trafiksäkerheten efter väg 225 för landsbygdens folk.

Påverkansarbetet för en gång- och cykelväg mellan Ösmo och Spångbro som idag sker av den ideella aktionsgruppen är bra. Nu är det dags att sätta igång med arbetet att få igång byggandet. Eftersom det nu inte finns någon som är emot detta är det dags att börja agera! Hittills har det dock tyvärr blivit mer snack än verkstad rörande landsbygdens vägar, och då speciellt väg 225, under de senaste decennierna.

Annons

Annons

För över 60 år sedan hade det arbetats fram ett förslag om en ny vägsträckning av väg 225 från södra Grödinge till Aska i nordvästra Sorunda. Rörande den vägförbättringen har det tidigare styrande partiet inte visat nämnvärt intresse. Drygt 10 år senare lyckades några privatpersoner på egen hand genom egen idog påverkan mot Vägverket begränsa hastigheten från då 90 km/h till 50 km/h genom Frölunda. De styrande politikerna visade inte heller då något större intresse för verklighetens folk som bodde och verkade längs vägen.

1981 fick väg 225 en ny dragning mellan Nibble vägskäl och Blista, vilket var en stor förbättring sen har det dock varit tyst rörande åtgärder på en väg som blivit sämre och sämre och belastas mer och mer. Inför och efter beslut om Norvik 2009 kan man inte säga att det då styrande partiet på allvar visade något större intresse för att förbättra väg 225.

Vi förflyttar oss sen till åtgärdsvalsstudien för väg 225 (2015) mellan Södertälje och Ösmo. Den kom med förslag på kloka åtgärder för att begränsa trafiken och kraftigt höja trafiksäkerheten, speciellt för boende efter vägen. Bland annat några rondeller i Ösmo, en bättre trafiklösning i Porthus, trafiksäkrare busshållplatser samt en undervägspassage vid Gudby. Det enda som hittills hänt efter vägen är den trafikfarliga pinnen mitt i vägen strax söder om Gudby IP. Om det var effekten av de skrikande valaffischerna inför valet 2018 om att ett avtal var klart för väg 225 så var det avtalet nog inte så mycket värt.

Annons

Vi kristdemokrater står bakom ett byggande av gång- och cykelväg mellan Ösmo och Spångbro samt mellan Sunnerby och Grödby. Vi menar även att de åtgärder som beskrivs i åtgärdsvalsstudien bör genomföras i största möjliga utsträckning. Det är ju inte heller obekant att vi kristdemokrater vill förbjuda genomfartstrafik av långa och tunga transporter på väg 225 mellan Ösmo och Södertälje. En utbyggnad av dubbelspår till Nynäshamn samt fler industritåg till Norvik kommer även det att lätta på trafiktrycket.

Annons

Utöver ett byggande av gång- och cykelväg mellan Ösmo och Spångbro samt mellan Sunnerby och Grödby, anser vi kristdemokrater att även en trafikförbindelse för fordon mellan väg 73 och E4 söder om Södertälje samt en tågförbindelse på samma sträckning skulle underlätta mycket av transporter till Nynäshamn och på det sättet gynna kommunens näringsliv utan även till stora delar av Stockholmsområdet.

Det krävs handling, inte ord, för att visa Nynäshamnsborna att politiken menar allvar. Med Kristdemokraterna i ett fortsatt styre kan detta bli verkligt. Rösta på KD den 11 september!

För Kristdemokraterna i Nynäshamn

Antonella Pirrone (KD), gruppledare

Bengt-Göran Pettersson (KD), vice gruppledare

Annons

Annons

Till toppen av sidan