Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Så ska gymnasiet vända trenden"

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mikael Persson (L) skriver i en insändare om arbetet med att stärka Nynäshamns gymnasium.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Det var just bristen på politisk långsiktighet för tolv år sedan som är orsaken till de problem som gymnasiet brottas med i dag", skriver Mikael Persson (L).

Bild: David Klasson

Annons

Svar till Socialdemokraterna i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Socialdemokraterna skriver i en insändare (19/7) att vi borde ”satsa på gymnasiet nu, inte sen” och att det krävs tidiga insatser för att alla ska nå gymnasieexamen. Det är ambitioner som troligen alla delar. Men vad betyder det här i praktiken?

Nynäshamns gymnasium ska vara ett av länets starkaste, med höga resultat, god ekonomi och välfyllda klasser. Det är syftet med det utvecklingsprogram som näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden genomför på gymnasiet.

Under våren har vi formulerat en målbild som alla partier ställt sig bakom. Detta är inte någon liten sak, utan en grundsten i utvecklingsprogrammet. Ur målbilden kan gymnasiet hämta politisk kraft istället för att slitas isär av outtalade och oförenliga politiska förväntningar.

Annons

Annons

Under hösten ska gymnasiet få en tydligare profil och mer sammanhållet programutbud. Vi kommer också att utreda gymnasiets placering och lokalbehov. Under 2023 kommer gymnasiet själv att titta på hur de kan utveckla organisation, bemanning, pedagogik.

Socialdemokraterna skriver ”satsa på gymnasiet”. Mitt svar är att det är precis det vi gör. Utvecklingsprogrammet ska leda till välfyllda klasser och det är så man stärker ekonomin när ersättningen per elev är regionalt beslutad.

Att föreslå en höjd skolpeng eller försöka maskera den som en riktad hyresrabatt är bara slag i luften. Om vi vill kunna erbjuda kommunens ungdomar fritt gymnasieval i hela länet så får vi vackert rätta oss efter gymnasieregionens skolpeng, men göra annat för att stärka ekonomin.

Socialdemokraterna skriver att vi ska agera ”nu, inte sen”. Mitt svar är att insatser redan är i full gång. Merparten av det systematiska kvalitetsarbetet och insatser för att enskilda elever ska nå gymnasieexamen drivs nämligen av de professionella i skolan – rektor och lärare.

Att utgå ifrån att inget händer bara för att det inte tagits ett politiskt beslut säger ganska mycket om Socialdemokraternas politiska ledarskap – politisk närsynthet – där ingen fråga är för liten för att lyftas politiskt, även om den redan hanteras av rektor och lärare.

Annons

Socialdemokraterna är kritiska till att nämnden blickar framåt. I min värld så är det förvaltningen och professionen som ska ha fokus på ”här och nu”, medan vi politiker måste ha siktet inställt på hur vi ger verksamheten goda förutsättningar om ett, två och tre år.

Annons

Jag menar att det var just bristen på politisk långsiktighet för tolv år sedan som är orsaken till de problem som gymnasiet brottas med i dag. Gymnasiet ”riggades” helt enkelt inte för det fria gymnasievalet. Det vill vi nu rätta till med det utvecklingsprogram som pågår.

Jag uppfattar att åtminstone de flesta partier – även i oppositionen – håller med om att vi politiker ska fokusera på dessa långsiktiga perspektiv, inte på ”här och nu”-frågor som exempelvis hur enskilda lokaler utnyttjas, personalärenden och reklamfoldrar.

Mikael Persson (L), kommunalråd och ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan