Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Sätt upp anslagstavlor på Backlura"

Anton Larsson (V) skriver i en insändare om behovet av anslagstavlor i stadsdelen Nickstahöjden i Nynäshamn.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Faktum är att det råder en total avsaknad av gemensamma, offentliga anslagstavlor på Backlura", skriver Anton Larsson (V).

Bild: Carina Albin

Annons

De senaste månaderna har det av och till pågått en debatt kring det politiskt eftersatta bostadsområdet Backlura, även kallat Nickstahöjden, och det sociala utanförskapet som växer sig allt starkare här.

Utanförskapet och bostadssegregationen tar sig många former, men ett av de uttryck som märks tydligast är det demokratiska underskottet. Statistiken talar sitt tydliga språk. Medan valdeltagandet i Nynäshamn överlag låg på 80,89 procent i kommunvalet år 2018 så låg det i valdistriktet Nicksta nere på endast 64,52 procent, det lägsta i hela kommunen.

Annons

Det finns självklart många olika anledningar till detta. Sprickorna i det nedskurna och stympade välfärdssamhället syns allt tydligare. Det behövs storskaliga investeringar och satsningar på alla plan: statligt, regionalt och kommunalt. Mycket kan vi inte påverka här i Nynäshamn utan måste hanteras på nationell nivå, annat kräver småskaliga lösningar lokalt.

Annons

Ett av de många problemen som behöver åtgärdas är bristen på demokratiska forum och sociala mötesplatser. Vissa insatser kommer ta längre tid att genomföra, till exempel anläggandet av fritidsgård och allaktivitetshus på Backlura som Vänsterpartiet respektive Socialdemokraterna har föreslagit, medan andra problem kan åtgärdas snabbt, enkelt och billigt. Ett sådant gäller något så enkelt som anslagstavlor.

Faktum är att det råder en total avsaknad av gemensamma, offentliga anslagstavlor på Backlura. Medan det till exempel i centrum, längs Nynäsvägen och så vidare finns gott om anslagstavlor så saknas sådana helt här, annat än de små som finns inne i trappuppgångarna och är avsedda för riktad information från hyresvärdar till hyresgäster.

Detta omöjliggör effektiv kommunikation till och mellan de boende i området om samhällsinformation, föreningsliv, evenemang, politiska frågor, bortsprungna kattungar, upphittade nycklar, köp- och säljannonser, med mera, allt det som grannsamverkan innebär.

Det kan verka smått och oviktigt, men anslagstavlor utgör faktiskt en grundbult för informationsspridning och delaktighet i civilsamhället. Det är mycket konstigt att inga sådana redan sedan länge finns utplacerade på centrala platser längs Backluravägen. De bör självfallet sättas upp så snart som möjligt, helst innan det kommande valet i september.

Annons

Situationen kan säkert vara liknande i andra bostadsområden runt om i Nynäshamn, och därför bör kommunen utföra en inventering och utvärdera var det finns behov av fler anslagstavlor. Det är ett litet steg, men ett som skulle gagna alla.

Anton Larsson (V), Backlurabo och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan