Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Stärk det förebyggande arbetet för barns och ungas psykiska hälsa"

Kristdemokraterna skriver i en insändare om behovet av satsningar för att stärka barns och ungdomars psykiska hälsa.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Nynäshamn är en av de kommunerna där vi kristdemokrater kommer att arbeta starkt för att en ny familjecentral ska öppnas, till exempel i Ösmo, skriver Kristdemokraterna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bild: TT

Annons

Antalet barn och unga som mår dåligt ökar. Orsakerna till detta är många, och därför krävs ett brett spektrum av åtgärder. I kommunen har vi från politiken och förvaltningen insett behovet av ett starkare samarbete mellan socialtjänsten och skolan och sedan drygt ett år startat den så kallade Nynäshamnsmodellen. Syftet är att förebygga utsatthet och skolfrånvaroproblem hela vägen från förskola upp till gymnasieexamen. Detta är ett viktigt första steg framåt men vi kristdemokrater vill fortsätta utveckla denna modell och ge det bästa möjliga stödet för ett långsiktigt framgångsrikt arbete.

Familjen är den grund som samhället vilar på. Trygga familjer motverkar psykisk ohälsa, utanförskap och kriminalitet. Familjens betydelse i det förebyggande arbetet måste därför uppvärderas och föräldraansvaret stärkas. Barn med trygg anknytning får bättre självkänsla, lär sig känna empati för medmänniskor och vågar utforska världen och sin egen förmåga. Barn med trygga föräldrar hamnar sällan väldigt snett i livet.

Annons

Annons

Genom att erbjuda en trygg start i livet gör föräldrarna ovärderliga insatser för barnen – men i förlängningen också för hela samhället, barnen växer upp till ansvarstagande vuxna. Som kommun tjänar vi ekonomiskt, socialt och kulturellt på att prioritera familjestöd.

Familjerna måste ges stöd genom familjerådgivning, föräldrautbildningar och stärkt samarbete mellan skolan, förskolan och föräldrarna. Vi kristdemokrater vill förstärka föräldrastödsprogrammen som en åtgärd i det förebyggande arbetet. Det bör därför bli obligatoriskt att erbjuda kommunalt föräldrastödsprogram. Föräldraansvaret är centralt och avgörande för en uppväxt i trygg hemmiljö.

KD i Region Stockholm vill öppna fler familjecentraler, och Nynäshamn är en av de kommunerna där vi kristdemokrater kommer att arbeta starkt för att en ny familjecentral ska öppnas, till exempel i Ösmo. Genom familjecentraler bedrivs verksamheter som är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande och som riktar sig till både föräldrar och barn. Här samverkar mödravården, barnhälsovården, den öppna förskolan och kuratorer. Syftet är att ge tidigt stöd till barnfamiljer för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Förebyggande arbete, snabba insatser och rätt hjälp på rätt nivå, stärker barns och ungas psykiska hälsa och hjälper familjerna att ge barnen och unga den trygghet de behöver i och utanför hemmet. Men det räcker inte. Sjukvården, nämligen primärvården och psykiatrin, måste göra sitt och förstärkas.

Annons

Vi vill stärka primärvården. Idag har barn och unga inte en patientansvarig läkare. Det menar vi kristdemokrater att barn och unga måste få ha tillgång till. En patientansvarig läkare har ett övergripande vårdansvar för att i ett tidigt skede fånga upp barn som mår dåligt och säkerställa att de får vård på rätt nivå. Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Stockholm omfattas av regionens vårdgaranti som garanterar - som mest - 30 dagars väntan för ett första besök hos en specialist. Men en månads väntan är en lång tid ur ett barns perspektiv. Kristdemokraterna vill därför skärpa vårdgarantin till 20 dagar. Därtill vill vi införa en elevhälsogaranti, som innebär att varje elev har rätt att få kontakt med elevhälsan inom ett dygn.

Annons

Vi kristdemokrater tror att med mer stöd till familjerna och snabbare vägar in till vården kan vi förebygga, motverka och förbättra den psykiska hälsan bland barn och unga.

Trygga barn blir trygga vuxna, och trygga familjer bygger ett tryggare samhälle. En röst på KD är en röst för ett tryggare Sverige.

Antonella Pirrone (KD), gruppledare, kommunalråd, och regionpolitiker

Bengt-Göran Pettersson (KD), vice gruppledare

Désirée Pethrus (KD), gruppledare och regionråd

Annons

Annons

Till toppen av sidan