Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Kommunen måste satsa på förebyggande arbete"

Roland Junerud (S) skriver i en insändare om behovet av förbyggande arbete för att bekämpa segregation och kriminalitet.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Nynäshamns kommun måste göra mer för att förebygga samhällsproblem som leder till kriminalitet, anser Roland Junerud (S).

Bild: TT

Annons

För att stoppa gängkriminalitet måste vi bryta segregationen i Nynäshamn. Otrygghet, brottslighet med ofullständig skolgång måste bekämpas. Du ska kunna känna dig trygg på vägen till och från skolan, jobbet, när du låser företagets grindar eller tar dig hem från en bekant en sen kväll. Samhället ska äga gatorna, inte buset.

För detta krävs inte bara fler poliser och skärpta straff men också ett långsiktigt arbete från kommunen med ett bättre samarbete mellan skolan och socialtjänsten. Ett väl utvecklat föreningsliv och öppna fritidsgårdar skapar en trygg kommun.

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället. För att komma till rätta med kriminaliteten krävs många olika åtgärder, på många olika områden. Det handlar både om brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder, både om höjda straff och bättre skola och både om fler poliser och fler socialsekreterare. Det räcker inte med att bekämpa brotten, vi måste också bekämpa brottens orsaker.

Annons

Annons

Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Det mest effektiva sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, möjlighet att flytta hemifrån. En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggande insatser och hela samhällets engagemang, där kommunen har det yttersta ansvaret.

Unga ska inte ens se den kriminella banan som ett alternativ. Därför måste vi stärka det förebyggandet arbetet i Nynäshamns kommun. Idag har vi ett samhälle som präglas av en problematik där barn inte får det stöd som de har rätt till och som leder till utslagning och psykiskt lidande för barn och familjer och samtidigt stora kostnader för socialnämnden. Vi måste i vårt samhälle och kommun jobba mer med förebyggande insatser och möjlighet till hjälp för de som behöver hjälp.

Socialdemokraterna kommer efter valet om vi får ditt förtroende lägga om politiken till att satsa på tidiga insatser för barn i skolan och för våra ungdomar på fritiden.

Vi väljer att satsa på fler händer i välfärden istället för mer byråkrati. Verksamheter som ger en meningsfull fritid är brottsförebyggande och skapar ett samhälle där alla känner sig sedda och där det finns en plats för alla. Vi vill satsa på våra ungdomsgårdar med bättre öppettider och full bemanning. Starta ett aktivitetshus i Backlura för att få en medborgargemenskap och en plats att mötas och umgås på.

Annons

Socialdemokraterna kommer arbeta för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. Det är en lång väg kvar att gå och för att komma dit behövs både visionära idéer från politiken och från tjänstepersoner och praktiskt arbete i vardagen och naturligtvis resurser i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Nynäshamnsmodellen i all ära men där behöver vi satsa resurser som sammanhållande projektledare, personal och ekonomiska förutsättningar för att få resultat. 

Annons

Skapar vi denna anda och möjlighet för våra barn och ungdomar så skapar vi också ett samhälle som inte behöver se utslagning och psykisk problematik i sjukvården och inte allra minst på socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg.

Vi vill se att den psykiska ohälsan minskar bland barn och unga och att barnens rättigheter stärks. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden måste tillsammans utveckla vår verksamhet och ge flera barn än tidigare stöd genom befintliga och nya stöderbjudanden, utifrån barns och ungdomars behov. 

Människan i centrum när hela kommunen utvecklas är Socialdemokraternas devis. Nynäshamn kan bättre!

Roland Junerud (S), andre vice ordförande i socialnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan