Annons

Annons

Annons

Insändare
"Våga ta kampen för nästa generation!"

Elin Larsson, styrelseledamot i Miljöpartiet Nynäshamn, skriver i en insändare om vikten av att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"För vissa sektorer, som byggsektorn till exempel, så uppnås inte den största positiva effekten av att cirkulera materialen, utan att underhålla och effektivt nyttja existerande byggnader och infrastruktur", skriver Elin Larsson (MP).

Bild: TT

Annons

I år kom IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ut med sin årliga rapport och den talade sitt tydliga språk. Det finns inte längre någon tvekan om att människans utsläpp av växthusgaser är orsaken till den uppvärmning som sker.

Klimatfrågan är nära sammanlänkad med vår resursförbrukning. Idag förbrukar mänskligheten varje år resurser motsvarande 1.7 jordklot, i Sverige behöver vi drygt 4 jordklot. Resursutvinning och bearbetning står för nästan 50 procent av de globala koldioxidutsläppen och nästan 90 procent av förlusten av biologisk mångfald. Hållbar resursanvändning är alltså väsentligt för att vi ska kunna nå de nationella miljö- och klimatmålen och de globala målen i Agenda 2030.

Annons

Jag behöver ibland påminna mig själv om vart vi befinner oss och varför detta är så viktigt. Vi bor på en planet som svävar i en svart och för oss dödlig rymd. Personer har genom tiderna jämfört vår planet med ett rymdskepp och att det vi har med oss på resan är allt vi har, så det gäller att hushålla med resurserna. Vi har gått från en liten mänsklighet på en ”oändlig” planet till en enorm mängd människor på en ”liten och begränsad” planet. Vi behöver lära oss att leva inom planetens gränser.

Annons

I debatten står det mesta av hoppet till ny teknik. Men vi måste börja ta in att vår totala efterfrågan på energi och material har slagit i taket. Hållbar resursanvändning är ett måste och det uppnås bland annat genom att se till ett materials, en produkts eller en funktions optimala livslängd. Det handlar i de flesta fall om att värdet bevaras över lång tid genom långa eller multipla livscykler, maximerad nyttjandegrad samt en materialsnål användning.

Som RE:Source skriver i sin Innovationsagenda: ”Affärsmöjligheter och konkurrenskraft är centrala drivkrafter för att skapa förändringen. Vi kan och bör ställa krav på näringsliv och offentlig sektor att driva på omställningen, men vi ska också vara öppna för att politiska styrmedel, regler och ekonomiska stimulanser kommer behövas där marknadskrafterna inte räcker till. En stabil politisk situation och förutsägbara regler och lagstiftning är det som gör att organisationer vågar satsa på innovation och omställning. Och då kan vi nå en kritisk massa som tar oss över den tipping point som behövs för att få till en systemförändring. ”

Annons

Det ihop med en beteendeförändring hos oss alla, vi som medborgare på denna planet. I agendan belyses det att det absolut viktigaste steget mot hållbar materialanvändning är att ifrågasätta om produkten behövs överhuvudtaget, om behovet kan bli tillgodosett på annat vis.

För vissa sektorer, som byggsektorn till exempel, så uppnås inte den största positiva effekten av att cirkulera materialen, utan att underhålla och effektivt nyttja existerande byggnader och infrastruktur. Så kanske de mest innovativa byggnaderna är de som redan är byggda.

Annons

Och kunskapen har vi. Det finns rapporter som berättar för oss att vi använder våra byggnader som engångsprodukter, det finns analyser som visar att Europas materialflöden gällande stål, aluminium och plast tappar 60 procent av sitt värde efter första användningen, ett värde motsvarande 87 miljarder euro. Så en förändring behövs!

Jonathan Jeppsson skrev en bra artikel i Dagens Nyheter om klimatet och vikten av att våga fatta modiga beslut. Han avrundade med en dikt av Tomas Tranströmer som fastnade hos mig. "Sanningen finns på marken men ingen vågar ta den. Sanningen ligger på gatan. Ingen gör den till sin"

Kan vi göra den till vår? Vi som vill säkerställa att vi lämnar efter oss en bra värld till nästa generation och att de får förutsättningar att kunna fortsätta leva och må gott på denna unika planet. Låt oss tillsammans jobba för en framtid där livskvalitet och välbefinnande står i centrum.

Elin Larsson, styrelseledamot i Miljöpartiet Nynäshamn

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan