Annons

Annons

Annons

Annons

Ösmo tätort

Insändare
”Badplats i Muskan – glöm det”

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Nu är det valtider, då kvicknar partierna till angående bad i sjön Muskan. Tidigare hade vi badplatser i norra delen av sjön Muskan: Lions bad efter Körundavägen, badberget för lite äldre och simkunniga. Det var vi invånare mycket nöjda med. Och så fanns ju badhuset i centrum.

Muskan i Ösmo.

Bild: Carina Albin

Annons

Annons

Men under ett informationsmöte angående dammluckor och sänkning av vattennivån, så att fisken med hjälp av laxtrappor ska kunna vandra upp genom ån till sjön Muskan, framförde en av mötesdeltagarna att en badplats vore önskvärt. Då nappade kommunens dåvarande VA-chef direkt för att få bort oppositionen mot en sänkning av vattennivån. Det blev dyrt för skattebetalarna. Sen har dagvattenledningen flyttats till Snuskan till en kostnad av 5 miljoner kronor. Till vilken nytta?

Vi har all gödning från lantbruken och tonvis med gödning från golfen som lakas ut i Muskan. Utsläpp av vatten har i alla tider förekommit men ej så drastiskt som nu, då sänkningen var katastrofal. Södra delen, viken in mot pumpstationen torrlagd, igenväxt, sprängstenar i dagen. De här besluten fattades av de som hade makten då – Socialdemokraterna.

En badplats i Muskan? Glöm det. Kolla hur sjön ser ut. Igenväxt, går ej ens att få ner en båt i sjön.

Att vi gick mot ett betydligt varmare klimat var vi upplysta om, skylla på det går ej.

Lars Anders Berggren

Annons

Annons

Till toppen av sidan