Annons

Annons

Annons

Annons

Nynäshamn

Insändare
”Bygg en funkisanpassad aktivitetspark”

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Lek och aktivitet är oerhört viktigt för alla barn. Att lära sig genom att leka gör att barn utvecklar sina förmågor och färdigheter, det kan gälla exempelvis allt från att träna balanssinnet till att samarbeta med andra. I kommunen finns många små lekplatser och aktivitetsbanor men det saknas en större lek- och aktivitetspark som kan bli ett besöksmål, även för barnfamiljer utanför kommunen.

Annons

Det är viktigt att lekplatser anpassas till barn med funktionsvariation. Alla människor är olika och alla människor har rätt att vara med i samhället på lika villkor och Liberalerna har alltid varit drivande för att skapa ett inkluderande samhälle där alla, även de yngsta, har samma rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Annons

Mikael Persson, Liberalerna Nynäshamn.

Bild: Linn Anglerfjord

När vi gör en större satsning på att skapa en aktivitetspark så bör den givetvis vara anpassad för flera olika funktionsvariationer:

Det är viktigt att barn med nedsatt rörelseförmåga får möjlighet att röra på sig och träna upp förmågan. Barn med rörelsenedsättning behöver komma nära lekredskap, t ex sandlådan. Barnen mår bra av kroppsupplevelser - gunga, studsa, vicka, rutscha eller rulla. För den som är rullstolsburen finns det bland annat väldigt fina rullstolsgungor.

Barn med ADHD kan bli störda av röriga och stökiga miljöer och därför är det viktigt med en tydlig lekplats, gärna uppdelad i öar. För barn med intellektuell funktionsnedsättning kan det vara bra med lekredskap som är tydliga och enkla att använda och som stimulerar flera sinnen.

Barn med synnedsättning behöver en tydlig och anpassad miljö för att känna sig trygga och kunna orientera sig. Kontrastfärger och taktil märkning på lekredskap och inhägnader är bra hjälpmedel för barn med synnedsättning. Barn med hörselnedsättning är mer beroende av visuell information.

Annons

Det finns många möjligheter att utforma lekmiljöer så att alla kan vara med, oavsett förutsättningar. Ofta krävs inte så stora insatser, men det är viktigt att rätt tänk finns med från början. För oss är det självklart att alla ska få vara med och leka.

Mikael Persson, kommunalråd

Sophia Stureson, gruppledare

för Liberalerna Nynäshamn

Annons

Annons

Till toppen av sidan