Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"LRF har en bra dialog med politikerna"

LRF berättar i en insändare om dialogmöten med de politiska partierna i Nynäshamns kommun.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Vi tror att vi har tillfört kunskap och förståelse för de gröna näringarna och gett insikt i hur de fungerar", skriver LRF.

Bild: Mickan Thor

Annons

Vad Lantbrukarnas Riksförbund gör för de gröna näringarna är bland annat att träffa de olika politiska partierna för att diskutera och utveckla landsbygden. LRF:s kommungrupp i Nynäshamn har haft samtal med L, MP, V, C, SD, Sorundanet, M, KD och S.

De samtal vi hade runt bordet utmynnade i intressanta frågeställningar och ämnen. Bland annat starten av en viltvecka, som näringslivsenheten nappade på. Den hålls vecka 47, 2022.

Dessutom kom det under vissa möten upp ett önskemål om en lokal skörde-/bondemarknad där lokala producenter skulle få möjlighet att visa upp sig och att marknadsföra sig. Marknaden är nu bokad till den 10 september, 10-14 i Ösmo centrum. Här är Ösmo-Sorunda lokalavdelning LRF huvudarrangörer. Vi har haft god draghjälp från flera partier med marknaden.

Annons

Mötena har redan skapat en dialog med flera partier om frågor som berör byggnation på åkermark och annan infrastruktur. Här har några partier frågat oss i LRF om yttranden inför möte med kommunstyrelsen om just byggande på åkermark.

Annons

Enligt miljöbalken 3:4 är det förbjudet att bebygga brukningsvärd jordbruksmark om inte väsentliga samhällsintressen kräver det och det samtidigt inte finns någon alternativ mark att tillgå. Men varken kommuner eller markexploatörer är tvungna att själva bedöma om de riskerar konflikt med svenska riksintressen eller för den delen globala samhällsintressen.

Avloppsfrågan kom upp, där jordbruket är en viktig del och en dellösning av problematiken kan vara avlopp i kretslopp genom urearehygienisering. Detta är verkligen ett sätt att fullborda kretsloppet. Början på en process har startat med berörda parter.

Vi träffade Jens Möller, förbundschefen för SMOHF Haninge/Nynäshamn och Lina Westman, avdelningschef.

Där tog vi upp ett antal frågor om tillsyn, avgifter och så vidare för att de skulle ta med frågeställningarna hem för vidare bearbetning. På detta blir det uppföljning under flera tillfällen. Vi upplever att vi fått en god respons från dem.

Livsmedelsstrategin och självförsörjningen har lyfts upp till en högre nivå och därmed fått en större dignitet. Nu gäller det att hålla fast för det i vår kommun.

Vi tror att vi har tillfört kunskap och förståelse för de gröna näringarna och gett insikt i hur de fungerar.

Vi tackar så mycket för positiva samtal och en bra dialog med våra politiker.

Målsättningen från kommungruppens sida är att vi vill bli en samtalspartner till kommunen i frågor som berör landsbygd, infrastruktur och byggnation.

Thomas Gustavsson, kommungruppsordförande LRF Ösmo-Sorunda lokalavdelning

Birgitta Carlsson, hållbarhetsambassadör LRF Mälardalen

Annons

Annons

Till toppen av sidan