Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
L: ”Inför läxläsning på fritids”

Mikael Persson (L) skriver i en insändare om läxläsning på fritids.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Annelie Ledin

Annons

För att vända kunskapsresultaten i den svenska skolan uppåt behöver vi politik som vågar sätta kunskap i första rum. Liberalerna har en bred reformagenda för hela skolväsendet. Vi vill att en ny regering prioriterar skolan, så att fler elever kan nå sin fulla potential och så att läraryrkets attraktivitet kan återupprättas.

Det svenska fritidshemmet ingår i skolväsendet, men är inte en egen skolform. I grundskolans läroplan har fritidshemmet ett eget kapitel, och enligt läroplanen är fritidshemmets syfte att stimulera eleverna genom en meningsfull fritid med lek och rörelse. Undervisningen ska skilja sig från skolan och fokusera mer på upplevelser och elevernas intresse.

Annons

Annons

Liberalerna vill ge fritidshemmet ett nytt uppdrag och syfte som tydligt skiljer sig från dagens. Fritids ska bidra till att fler elever får förutsättningar att nå grundskolans kunskapskrav. Genom att samverka med grundskolan och elevernas lärare ska fritids bidra med en trygg studiemiljö för läxläsning och andra pedagogiska uppgifter. Fritids ska bli skolans förlängda arm.

Vi ser ingen anledning att invänta ny lagstiftning utan menar att vi redan i dag borde utnyttja eftermiddagstiden till kompletterande studier och läxläsning med lärarstöd för de elever som behöver det. På eftermiddagen finns betydligt bättre förutsättningar att göra sina läxor än sent på kvällen när eleverna är trötta och inte kan få stöd från lärare.

Mikael Persson för Liberalerna Nynäshamn

Annons

Annons

Till toppen av sidan