Annons

Annons

Annons

Insändare
"Sol- och vindkraft till nytta för Nynäshamn och för världen"

Mattias Delin (MP) och Emma Solander (MP) skriver i en insändare om förnybara energikällor.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Mattias Delin (MP) och Emma Solander (MP). Foto: Miljöpartiet

Annons

Utbyggnaden av förnybar kraft och minskat beroende av fossila bränslen är viktigt för miljön och för världsfreden. Nynäshamn har goda förutsättningar för det och det kan gynna Nynäshamns invånare om det tas tillvara klokt.

Solkraft finns redan på många hustak och vår kommun har pekats ut som lämplig även för större solkraftsparker. Vindkraftparker till havs kan vara en framtida resurs men kräver mer utredning.

Annons

Flera andra kommuner har egna energibolag som handlar med el (inte att förväxla med kraftnätsbolag) och det skulle Nynäshamn också kunna ha om vi har produktion att handla med. Den produktionen skulle kunna vara kraftparker som ägs av ett kommunalt bolag, solkraft på taken till kommunala byggnader, och solkraft på villor/bostadsrättsföreningar som vill sälja sin el när produktionen är högre än det egna behovet. Det kommunala bolaget skulle sedan kunna sälja elen och vinst skulle komma kommunen till godo för ökad finansiering av den kommunala verksamheten, exempelvis skola och äldreomsorg, utan att höja skatten.

Annons

I Nynäshamn har vi en naturresurs vi kan ta vara på i form av solkraft och eventuellt vindkraft och den resursen kan stärka oss om vi tar vara på den själva. Samtidigt stärker vi miljön och minskar makten för länder som exporterar fossila bränslen.

Nynäshamn har tagit vara på lokala resurser förut och behöver göra det även i framtiden. Energihushållning handlar om att ta vara på det som finns. Vid millennieskiftet gjorde kommunen en satsning tillsammans med Nynas och Fortum med hjälp av statligt stöd. Man tog tillvara på spillvärme från Nynas till fjärrvärmenätet i kommunen och levererade ånga till Nynas från det då nybyggda biobränsleeldade värmeverket. 42 GWh/år i spillvärme blev nyttig fjärrvärme och beräkningar visade att man sparade in CO2-utsläpp på 100 000 ton per år på hela projektet.

Vi kan göra kloka saker på kommunal nivå, och det ska förstås gynna invånarna i Nynäshamn. Vi har gjort det förut och vi kan göra det igen, till exempel genom att själva exploatera de goda möjligheterna till sol- och vindkraft som finns här.

Annons

Detta kan vi göra på kommunal nivå. Ekonomiska stöd till den som vill lägga solceller på sitt tak, eller göra investeringar som minskar elförbrukningen hemma hanteras av riksdag/regering, och där har Miljöpartiet på riksdagsnivå flera åtgärder i sitt program. Tillsammans arbetar vi på våra olika nivåer i samhället för att säkra att vi kan ha det bra på ett hållbart sätt som gynnar oss i Nynäshamn och världen som helhet.

Mattias Delin och Emma Solander, Miljöpartiet Nynäshamn

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan