Annons

Annons

Annons

Insändare
"Moderaterna prioriterar inte förbyggande åtgärder – lägger pengarna på hög"

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Christer Dahl (S) riktar i en insändare kritik mot Moderaterna.

Christer Dahl (S).

Bild: Kristina Laitinen

Den borgerliga alliansen med Moderaterna i spetsen förnekar sig inte. De är ofta mycket högljudda förespråkare av så kallat ”hårda tag”, när det gäller att bekämpa brottslighet och kriminalitet. De vill anställa fler poliser, skärpa straffskalor och gå hårdhänt fram mot de individer som står som förövare liksom ibland hela deras familjer.

Annons

När det handlar om, att bekämpa brottens grundorsaker är man dock mer förtegna för att inte säga, ibland till synes helt ointresserade. För de flesta framgår det dock med tydlighet vad som är grundproblemen när det gäller brottslighet och kriminalitet. Att detta till mycket stor del beror på såväl ekonomisk som social utsatthet och är något som både kan lindras och till stor del bekämpas bara vi vill.

Annons

Då handlar det dock inte om, att straffa utan istället, att stötta de människor som lever under svårare livsförhållanden. Då handlar det bland annat om, att satsa på att skapa en både jämlik och kvalitativt god skola, ett brett spektrum av kultur- och fritidsaktiviteter genom till exempel ett starkt föreningsliv, men också till exempel öppna träffpunkter.

Vid ett av kultur- och fritidsnämndens sammanträden under våren lyfte vi socialdemokrater förslaget om, att anställa ytterligare några fritidsledare för att på så sätt kunna öka öppethållandena vid kommunens fritidsgårdar. Svaret från moderaterna med tyst bifall från de övriga i alliansen blev dock, att man hellre ville lägga pengarna i potten för så kallade ”ofördelade medel”. Det vill säga i kommunens ekonomiska buffert. Hellre än att satsa på våra unga valde man att lägga pengarna på hög! I dagligt tal har jag hört att Moderaterna kallar detta för ordning och reda och att vara på rätt väg.

I Socialdemokraternas förslag till planeringsbudget för 2023 och som vi går till val på, föreslår vi en utökning av kultur- och fritidsnämndens budget med 7 miljoner kronor! Detta för, att i första hand anställa fler fritidsledare, men även för att kunna utöka stödet till föreningslivet. Vi socialdemokrater väljer nämligen, att satsa på våra unga framför att lägga pengarna på hög. Det är ju de unga som utgör vår framtid.

Christer Dahl (S), gruppledare i kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan