Annons

Annons

Annons

Insändare
"Nämndordförande borde redovisa sin arbetstid"

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) skriver i en insändare om arbetstider för nämndordförande.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Sedan valet 2018 har antalet nämndordförande i vår kommun ökat till fem nämndordförande, tillika kommunalråd, som har en fast månadsbaserad ersättning utan arbetsbeskrivning", skriver Sorundanet.

Bild: Arkivbild

Annons

Sorundanet Nynäshamns kommunparti motionerade 2022-02-02 om att nämndordförande skulle redovisa sin tid. Vi yrkade att samtliga nämndordförandes arbetsuppgifter specificeras och att samtliga nämndordförande redovisar sin arbetstid på några få, 5-10, tydliga konton för respektive arbetsinsats.

På kommunstyrelsens senaste sammanträde 2022-09-01 föreslogs kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. I tjänsteutlåtandet läser vi bland annat:

“Ingen medarbetare och chef inom kommunen registrerar idag sina arbetsuppgifter i olika konton, kommunen har därför ingen sådan funktion. Inom Nynäshamns kommun registreras arbetstiden på andra sätt, exempelvis har Nynäshamns kommun en överenskommelse om flexibel arbetstid för medarbetare som omfattas av normalarbetstid. Den flexibla arbetstiden registrerar medarbetaren i en Excelfil som finns tillgänglig på intranätet. I systemet Heroma finns funktionen Kom & Gå som används av medarbetare som stämplar in och ut under arbetsdagen.”

Annons

Annons

De flesta arbetstagare i vårt land har tydliga arbetsuppgifter och krav på tidredovisning. Inom flera kommunala verksamheter, som till exempel inom skola och inom äldreomsorg, har medarbetarna dessutom bara en viss bestämd tid avsatt för att utföra sina respektive arbetsuppgifter. Som förtroendevalda får vi ofta frågan från våra kommuninvånare om vad vi gör som politiker och hur mycket tid vi arbetar.

De allra flesta förtroendevalda engagerar sig på fritiden. Det innebär att all dialog med väljare, möten med organisationer, företagare, förberedelser inför möten och uppföljning av möten sker på fritiden utan ersättning. Endast sammanträden i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder, utskott med flera ersätts med mötesarvode. Det innebär att vår kommun håller reda på tiden exakt för dessa möten, vilket gör det enkelt att redovisa vilka frågor vi har arbetat med och hur mycket sammanträdestid som vi har fått ersättning för.

Sedan valet 2018 har antalet nämndordförande i vår kommun ökat till fem nämndordförande, tillika kommunalråd, som har en fast månadsbaserad ersättning utan arbetsbeskrivning. Detta gör det svårt för utomstående att bilda sig en uppfattning om vad dessa gör och hur mycket tid de lägger ned på politiska sammanträden inklusive förberedelser och uppföljning. Det är därför omöjligt för oss att förklara för kommuninvånarna vad en nämndordförande gör i sin roll och hur mycket tid de arbetar.

Annons

Vi märker att många av våra kommuninvånare blir förvånade över att varken arbetsuppgifterna är tydliga eller att tidredovisning krävs. Det är ju trots allt våra kommuninvånares skattepengar som betalar ersättningarna till alla förtroendevalda.

Vi bedömer att det skulle öka förståelsen för vad förtroendevalda gör, hur mycket tid som de olika arbetsuppgifterna kräver och respekten för deras arbete om alla nämndordförande redovisade vad de gör.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård

Per Ranch

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan