Annons

Annons

Annons

Insändare
"Skolan – den viktigaste valfrågan för vår kommun!"

Åse Hermansson i Sorundanet skriver i en insändare om skolorna i Nynäshamns kommun.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Vi vill att storleken på elevantalet i varje klass minskar, skriver Sorundanet.

Bild: TT

Annons

Skola och utbildning är en av de mest centrala framtidsfrågorna för våra barn och ungdomar.

Under största delen av min tid som lärare har jag undervisat i en annan typ av skola, där det fanns tid för eleverna och undervisningen, tid att prata och planera med mina kollegor. Det innebar också att vi ansvarade för vår egen tid och tiden utanför undervisningen var inte reglerad. Dessutom var dokumentationen en bråkdel av vad vi har idag.

Vilka är de viktigaste frågorna för lärarna idag? Enligt Lärarförbundets undersökning är lönen, resurserna som särskilt stöd och arbetsbördan där lärarna vill ha reglering av grupp/klasstorlek, mindre dokumentation och reglering av undervisningstiden det som lärarna anser viktigast.

Annons

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti sätter skolan högt upp på vår agenda, vi anser att skolan är oerhört viktig för alla barn och ungdomar i vår kommun. Den ska hålla en så hög kvalitet att föräldrar och barn aktivt väljer en skola i vår kommun.

Annons

Vi vill att storleken på elevantalet i varje klass minskar, särskilt i de yngre åldrarna, för att göra det möjligt för lärarna att ge varje elev den hjälp de behöver. Mindre klasser med lärare som har tid ger också eleverna möjlighet att få studiero.

Lärarna i vår kommun ska ha konkurrenskraftiga löner och få den fortbildning de efterfrågar. Lärarna ska kunna köpa in de läromedel som de anser att eleverna behöver och få förutsättningar att klara av och orka med sitt jobb.

Det behövs vikarier som kan sättas in så att inte lärarna behöver vikariera åt varandra hela tiden. Skolorna behöver få resurser så att de barn som behöver särskilt stöd får den undervisning de har rätt till. De lärare och rektorer som är trogna vår kommun ska premieras.

Vi vill att hela vår kommun ska blomstra. Ett viktigt incitament är att det finns en skola, från förskola till åk 9, även på den storstadsnära landsbygden, inte som skett att kommunen lagt ner skolan i Stora Vika, Fagerviks skola samt högstadiet i Sunnerby.

Vi vill att en ny Sunnerbyskola med högstadium och egen matsal ska byggas. Kyrkskolan ska rustas upp för fortsatt användning. Fagerviksskolan öppnas och byggs ut. Det ska finnas en förskola i norra Sorunda. Skolan i Stora Vika ska öppnas.

Annons

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill höja kvaliteten på våra kommunala skolor. Vi vill dock inte använda skattemedel för att ge extra ekonomiskt stöd till att bygga nya friskolor. Vi har inget emot att skolor drivs i privat regi men att stödja dem ekonomiskt framför våra egna, redan etablerade skolor, privata som kommunala, är inte rätt väg att gå.

Vi politiker måste bestämma oss för att skolan är strategiskt viktig och handla därefter. Det är en av de viktigaste frågorna vi har för våra barn och ungdomar i vår kommun.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Åse Hermansson, ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan