Annons

Annons

Annons

Insändare
"Vi lyssnar på invånarna – därför driver vi frågan om nya kommuner!"

Sorundanet skriver i en insändare om att dela upp Nynäshamns kommun i två nya kommuner.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Per Ranch (SN) och Lena Dafgård (SN).

Bild: Kristina Laitinen

Annons

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti har under en längre tid drivit frågan om att bilda nya kommuner; antingen Sorunda som en ny kommun eller Ösmo-Sorunda tillsammans som en kommun och Torö och samhället Nynäshamn som en kommun. Förslaget har sitt ursprung och baseras på önskemål från många kommuninvånare. Förändringar skrämmer och tyvärr finns det ett motstånd mot allt nytt bland många förtroendevalda i vår kommun.

Upplevelsen av en ojämlik fördelningen av skattemedel är ett återkommande argument och en av anledningarna till att många ser möjligheterna med nya kommuner. Vad får invånarna som bor utanför samhället Nynäshamn förutom nedmontering av skolor och förskolor?

Fyrahundrafemtio skolplatser har försvunnit från Sorunda under de senaste fem åren och allt fler elever väljer att pendla ut och gå i skolan i grannkommunerna. För närvarande är det cirka 20 procent av eleverna i Sorunda som går i skolor utanför vår kommun och lika många från Ösmo.

Annons

Annons

Det måste vara möjligt att leva och bo utanför samhället Nynäshamn och samtidigt få livspusslet med arbete och skola att gå ihop. Vi vill att hela vår kommun ska blomstra och vara möjlig att leva och verka i!

I samband med att frågan gällande bildandet av nya kommuner uppkom började vi undersöka erfarenheterna från bildandet av nya kommuner. Vi har blivit mycket positivt överraskade av de goda erfarenheterna. Forskning visar på att demokratin har stärkts i de nybildade kommunerna. Beslutsfattandet hamnar närmare invånarna som berörs och beslutsprocesserna är mer transparenta än i de tidigare storkommunerna.

Ekonomin påverkas inte nämnvärt. Om samhället Nynäshamn får problem med ekonomin på grund av lägre genomsnittsinkomster och högre utgifter för stadsmiljön kommer det kommunala skatteutjämningssystemet hantera det! ‘

Vi gick till val 2018 på att en utredning skulle genomföras och trots att utredningen ingick i överenskommelsen som gjorde att "Alliansen" kom till makten, röstade “Alliansen” ned utredningen i kommunstyrelsen. Men vårt väckta ärende om utredning i januari 2020 röstades ändå igenom i december 2020 tack vare andra partier.

Utredningen ska bland annat visa hur de nybildade kommundelarna skulle påverkas ekonomiskt, demokratiskt och organisatoriskt. Det är oklart när utredningen blir klar och kommer att publiceras. Vi frågar oss om resultatet av utredningen är för känsligt att hanteras mitt i en valrörelse?

Annons

Utredningen är inte ett facit utan snarare ett underlag för en folkomröstning. Inför valet lyfter vi frågan gällande folkomröstning om att bilda nya kommuner i samband med EU-valet 2024. Det är viktigt att alla invånare får säga sitt i frågan gällande att bilda nya kommuner och beroende på utgången i en sådan omröstning är det slutligen regeringen som fattar beslut.

Det unika med vårt parti är att vi lyssnar på invånarna när vi utformar vår politik utifrån vår kommuns förutsättningar och vi har ingen på riks- eller regionnivå som bestämmer över oss. Så länge frågan om nya kommuner är levande och aktuell hos våra invånare, kommer vi att driva den!

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård

Per Ranch

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan