Annons

Annons

Annons

Insändare
"Stockholmsregionen måste ta ett större ansvar för elproduktionen"

Centerpartiet skriver i en insändare om Stockholmsregionens ansvar för en hållbar energiförsörjning.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Stockholmsregionen producerar endast en tiondel av den el som regionens invånare använder. Därför är det viktigt att satsa på havsbaserad vindkraft, menar Centerpartiet. Bilden är tagen i Öresund, mellan Sverige och Danmark. Foto: Paul Kleiven/NTB

Bild: TT

Annons

Skenande elpriser, undermåliga stamnät och EU:s löfte om att minska rysk gaskonsumtion har satt svensk elförsörjning i blixtbelysning. Inför vintern väntar nya elprisrekord i södra Sverige som kommer slå skoningslöst mot miljontals hushåll och företag. Nu är det dags att vi i Stockholmsregionen tar ansvar för att så snabbt som möjligt börja bidra till vår egen elförsörjning.

För Stockholmsregionen, som endast producerar en tiondel av den el vi använder, är läget allvarligt. Prognoserna pekar också mot att vi kommer att fördubbla vår elanvändning till 2045.

Samtidigt som vårt län hotas av omfattande el- och effektbrist präglas den politiska debatten av populistiska utspel, kortsiktiga lösningar och låsningar kring vindkraft versus kärnkraft. Vi är helt eniga i att vi behöver kortsiktiga stöd till de hushåll och företag som drabbas värst. Men långsiktigt måste vi producera betydligt mycket mer el för att få ner elpriserna och för att inte tappa siktet på klimatmålen. Då behöver vi säga ja till all fossilfri energiproduktion i Stockholmsregionen.

Annons

Annons

Centerpartiet vill att vi i Stockholmsregionen ska ta ett betydligt större ansvar för att öka vår egen energiproduktion. Till att börja med bör alla ansvarsfulla partier i Stockholmsregionen ställa sig bakom etableringen av den havsbaserade vindkraftsparken drygt fem mil utanför Sandhamn som skulle kunna generera 20 TWh om året, vilket är lika mycket el som Stockholmsregionen använder per år.

Vi vill att Stockholmsregionen tar ett mycket större ansvar för elproduktionen i Sverige genom:

1. Att en regional energiöverenskommelse upprättas mellan Regionen, kommunerna, näringslivet, länsstyrelsen, elbolagen och berörda myndigheter för att öka energiproduktionen i Stockholm.

2. Att Region Stockholm får ansvar för koordineringen och planeringen kring länets elbehov i samverkan med kommunerna.

3. Som Europas innovationshuvudstad bör vi ta sikte på att leda forskningen och teknikutvecklingen av fossilfri energiproduktion och lagring, för att kunna lagra den energi från vind och sol som inte förbrukas när den produceras.

4. Vi bör också verka för en utökad flexibilitetsmarknad på el för att öka kapaciteten i vårt elnät. Handel med effektflexibilitet kan omfördela och minska effekttoppar och jämna ut elanvändningen när behovet är som störst.

5. Arbeta för att skapa acceptans för en utbyggnad av havsbaserad vindkraft i länet. För det behöver kommunerna ges ordentliga incitament för att vilja bygga, exempelvis genom att få ta del av fastighetsskatten för vindkraftverk och andra energianläggningar.

Annons

I det här allvarliga läget behöver alla partier på alla olika nivåer släppa sina politiska käpphästar och sätta sig vid förhandlingsbordet för att snabbt få till en överenskommelse som resulterar i att vi snabbt får in mycket ny el till Stockholmsregionen.

Hanna Stenegren (C), riksdagskandidat

Michaela Haga (C), distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms län

Gustav Hemming (C), tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd Region Stockholm

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan