Annons

Annons

Annons

Insändare
"Varför vill inte S, MP och SN lösa VA-frågan snarast?"

Maria Gard Günster (C) och Otto Svedenblad (M) skriver i en insändare om kommunens nya VA-plan.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Vi i allianspartierna tycker att det är av största vikt att vatten- och avloppsfrågan blir löst så snart som möjligt", skriver Maria Gard Günster (C) och Otto Svedenblad (M).

Bild: Amanda Segerson, Arkivbild

Annons

Nyligen antog samhällsbyggnadsnämnden en ny VA-plan för Nynäshamns kommun. Det fanns en majoritet för förslaget om ny VA-plan men partierna i opposition, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sorundanet, vill att ärendet om VA-planen återremitteras till nämnden. Deras motiv är att man anser att VA-planen inte ska föregå kommunens översiktsplan (ÖP), som är ute på remiss hos medborgarna.

Annons

Vi i allianspartierna tycker att det är av största vikt att vatten- och avloppsfrågan blir löst så snart som möjlig, i synnerhet i särskilt utsatta områden som till exempel Lisö, Torö, Oxnö eller Landfjärden.

Annons

Under det senaste decenniet har kraven på vatten- och avlopp förändrats drastiskt och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) har fullt upp med att undersöka de enskilda avloppssystem som finns i kommunen och på Södertörn i övrigt.

Många enskilda avlopp blir utdömda, då de inte håller måtten för gällande lagstiftning vad gäller rening av så kallat svart- och gråvatten. Enskilda fastighetsägare lever i ovisshet om framtiden vad gäller deras enskilda avlopp.

Bor man i ett område som kommer bli aktuellt för kommunalt vatten- och avlopp i framtiden så är man förmodligen inte så sugen på att investera 150 000 till 200 000 kronor i ett eget nytt avloppssystem.

Därför är det av största vikt att en aktuell VA-plan tas fram å det snaraste.

Läckande avloppssystem påverkar vattenkvaliteten på olika håll i kommunen, och det är särskilt förvånande att ett parti som Miljöpartiet vill bromsa igångsättandet av en ny VA-plan, för att så snart som möjligt få till stånd kommunalt vatten- och avlopp på så många platser som möjligt, och därmed förhindra föroreningar.

I nästan 30 år har boende i Landfjärden väntat på kommunalt VA och boende på Lisö, Torö och Oxnö har väntat i 10 år på att det ska bli kommunalt VA hos dem.

Annons

Vi inom alliansen vill att den akuta VA-frågan ska lösas så snart som möjligt och vi vill hitta bra lösningar för det och inte bromsa en utveckling som är bra för miljön.

Maria Gard Günster (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Otto Svedenblad (M), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan