Annons

Annons

Annons

Insändare
"Lärarna är grunden för kunskap och demokrati"

Pedro Quiroga i Lärarnas Riksförbund skriver i en insändare om arbetsförutsättningarna för lärare.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Pedro Quiroga i Lärarnas Riksförbund.

Bild: Carina Albin

Annons

Den 5 oktober firar vi Världslärardagen. I år uppmärksammar vi särskilt skolans och lärarnas betydelse för demokratin.

Det saknas lärare i världen. 250 miljoner barn saknar i dag förutsättningar att gå i skolan. För att ge dem alla en bra utbildning skulle miljontals lärare behöva anställas. Utbildning och kunskap lägger grunden för demokratin, och lärare har en avgörande roll i att uppnå utbildning av god kvalitet. Det gäller inte minst i tider av osäkerhet och stora samhällsutmaningar. Mot förfalskade eller snedvridna nyheter hjälper bara kunskap och källkritik. Därför är vi lärare en av samhällets viktigaste resurser.

Annons

Annons

Men för att kunna lyckas i vårt viktiga uppdrag behöver vi få mycket bättre förutsättningar till att göra vårt arbete. Arbetsvillkoren måste förbättras och arbetsbördan lättas genom minskad administration och fler legitimerade kollegor. Vi måste få tid till att planera och följa upp vår undervisning, vilket är avgörande för utbildningens kvalitet. På varje skola måste det finnas tillräckliga resurser så att arbetssituationen blir hållbar och att alla elever får det stöd de har rätt till.

Den försämrade likvärdigheten och växande klyftorna i skolan är ingen bra grogrund för en stark demokrati. Skolmisslyckanden och det utanförskap de medför, leder till minskad delaktighet och vilja att påverka samhällsutvecklingen. Vi behöver ge alla elever, oavsett bakgrund, likvärdiga möjligheter att lyckas i skolan. Det har ni, nyvalda politiker i Nynäshamns kommun, möjlighet att bidra till de kommande fyra åren.

På Världslärardagen skickar vi också en tanke till alla våra kollegor runt om i världen, som varje dag gör sitt yttersta för att ge våra barn och unga kunskap och utbildning. Utan er vore världen en sämre plats.

Pedro Quiroga, Lärarnas Riksförbund Nynäshamn, ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan