Annons

Annons

Annons

Insändare
Mer samverkan kan lösa bristen på äldreboenden

Vårdföretagarna skriver i en insändare om behovet av fler äldreboenden.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Anna Bergendal är näringspolitisk expert på Vårdföretagarna. Foto: Pressbild

Annons

Nästan tre av tio kommuner uppger att de har en brist på äldreboenden idag – och allt tyder på att problemet kommer tillta. Politiker som vill erbjuda sina medborgare en värdig äldreomsorg behöver ha en beredskap för denna utveckling. En lång väntan på äldreboendeplatser skapar ett stort lidande och otrygghet hos äldre och deras anhöriga.

Enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät svarar hela 83 kommuner att de har ett underskott på äldreboenden redan idag. Detta trots att behoven dämpats under pandemin då inflyttningstakten varit lägre. I Stockholmsregionen uppger tre kommuner en brist, varav Nynäshamn är en.

Sannolikt underskattas också behoven. Många äldreboenden lever inte upp till den standard som krävs och skulle behöva avvecklas. Enligt Socialstyrelsen bor till exempel över 500 äldre i lägenheter utan eget badrum, något som borde vara otänkbart, inte minst efter den pandemi som vi gått igenom.

Annons

Annons

Nationella prognoser pekar på att det kommer att saknas många äldreboenden under kommande år då antalet äldre blir fler. Finansdepartementet har tidigare bedömt att 560 nya äldreboenden behövs till år 2026. Det är en byggtakt vi inte är i närheten av idag.

En intervjustudie som Socialstyrelsen publicerade 2021 visar att ekonomi är en viktig förklaring till bristen på boenden. Det är dyrt att bygga ett nytt boende liksom att bygga om eller bygga till äldre fastigheter. Här kan samverkan mellan fler aktörer vara en lösning.

Vårdföretagarna har i en färsk rapport belyst frågor som rör samverkan mellan kommuner och privata aktörer när det gäller att bygga och driva äldreboenden. Rapporten visar att det finns flera fördelar för kommuner som samverkar.

Kommunerna slipper den risk och den investering som det innebär och kan prioritera andra nödvändiga satsningar. De får del av de privata aktörernas kompetens när det gäller både kvalitet och kostnadseffektivitet och kan på relativt kort tid få ett boende färdigställt.

De privata aktörerna uppger själva att de, om detaljplaner finns, kan ha en färdig byggnad på 18 månader. Särskilt för mindre kommuner som sällan bygger äldreboenden finns här klara fördelar. Dessutom ger det ett partnerskap som kommunen, men även den privata aktören, kan lära och utvecklas av.

Annons

Efter pandemin har politiken visat en stor vilja att utveckla äldreomsorgen. Regeringsföreträdare har utfäst att Sverige ska ha världens bästa äldreomsorg. En viktig ambition borde i så fall vara att säkra ett tillräckligt antal äldreboenden så att dagens och morgondagens äldre inte ska behöva vänta på en plats. En samverkan med privata aktörer kan underlätta vägen dit.

Anna Bergendal, näringspolitisk expert äldreomsorg, Vårdföretagarna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan