Annons

Annons

Annons

Insändare
Ett försvarspolitiskt alternativ till atombomb

Pontus Platemark, SSU i Nynäshamn, skriver i en insändare om fred och säkerhetspolitik.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Vi ungdomar måste samla oss eftersom militära aktiviteter som sker i omvärlden berör även oss. De börjar och slutar i vår solidaritet med andra folk", skriver Pontus Platemark. Foto: Tim Aro/TT

Bild: TT

Annons

Varje år används inte mindre än 20 000 miljarder kronor för militära ändamål och cirka 50 miljoner människor, såsom officerare, soldater eller civila, är engagerade i krigsmakter eller krigsindustrierna världen runt om, enligt en färsk rapport gjord av internationella fredsforskingsinstitutet Sipri. Ett enormt antal forskare, vetenskapsmän och tekniker är jorden över sysselsatta, direkt eller indirekt med uppgifter i krigsmakternas tjänster.

Kärnvapenlagren ökar, vilket på skrämmande sätt klargörs av de beräkningar som Sipri gjort; om det varje dag släpptes bomber motsvarande hela andra världskrigets samlade sprängstyrka, skulle det dröja 146 år innan kärnvapenförrådet är uttömt. Kärnvapnen hotar att bli ett allmänt inslag i staternas krigsarsenal, en förteelse, som innebär en ökad krigsrisk och försvårar eller omöjliggör en nedskrotning av dessa vapen.

Annons

Annons

I stället för atombomber, satsa dessa pengar på freden och fredsrörelser så som Förenta nationerna. Frågan om mera resurser till Förenta nationerna anses extra viktig hos ungdomar.

Fredsrörelsen är något SSU i Nynäshamn vill satsa mer på.

Det sjungs om lyckliga dagar och ljusnande framtid; det sägs att dagens ungdom har det utmärkt bra och kan se fram emot en ökad standard osv. Dessa och liknande ramsor måste betraktas som myter och fraser som saknar täckning. För dagens ungdom är superbomberna, radioaktiviteten och krigsskramlet en realitet, även svälten och fattigdomen i utvecklingsländerna som den alltmer växande klyftan mellan fattiga och rika länder. Klyftor som växer även inom vårt land och påspädd segregation.

Förutsättningar för en värld i fred utan krigsmakter kan bli en verklighet utan några reservationer, för unga är en värld i fred det enda alternativet. Vi ungdomar måste samla oss eftersom militära aktiviteter som sker i omvärlden berör även oss. De börjar och slutar i vår solidaritet med andra folk.

Sverige har tidigare aktivt bidragit till Icke-spridningsavtalet (NPT:s) förverkligande av en total nedrustning av kärnvapen. Vi ungdomar bör kräva att vår regering arbetar fram en konkret handlingsplan om att vi aldrig kommer att ha kärnvapen placerade här i Sverige.

Vi vill att den så fort som möjligt verkställs och att Sverige konkret hjälper till i en total nedrustning av kärnvapen i omvärlden. Vi ungdomar anser att en kärnvapenfri värld är möjlig och nödvändig för livets existens. Icke-spridningsavtalets 13 steg är det första redskapet att använda.

Annons

Annons

Vi ungdomar kräver av regeringen att de säkerställer för de kommande generationerna ett Sverige fritt från kärnvapen och att man aktiv arbetar för kärnvapenfri zon över hela Norden och att utländska militärbaser aldrig etableras i Sverige. Rädslan för krig är alltid befogad. Krig göder nationalismens mörkaste sidor; splittringen, hatet, och avhumaniseringen. Krigets fasor bör alltid motverkas. Den nuvarande säkerhetspolitiska linjen har tjänat Sverige väl, både vad gäller vår säkerhet och vårt internationella anseende som globala fredsfrämjare.

Pontus Platemark, SSU Nynäshamn

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan