Annons

Annons

Annons

Insändare
En politisk ledning måste kunna prata med alla partier

Den borgerliga allians som styr Nynäshamns kommun skriver i en insändare om den kommande mandatperioden.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kommunalråden Mikael Persson (L), Antonella Pirrone (KD), Marcus Svinhufvud (M) och Maria Gard Günster (C).

Bild: Helene Skoglund

Annons

Allians för Nynäshamn – Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet – fortsätter som politisk ledning i Nynäshamns kommun under kommande mandatperiod. Det betyder att våra fyra partier har ett gemensamt program för hur vi vill att kommunen utvecklas samt att vi leder det politiska arbetet i kommunfullmäktige och nämnder.

Men det betyder inte att vi bestämmer allt själva. Vi har inte egen majoritet i kommunfullmäktige och nämnder och kommer därför, precis som tidigare, att behöva ha en dialog och vara lyhörda för andra partiers synpunkter för att kunna ta beslut. Under den gångna mandatperioden har vi visat att det kan fungera alldeles utmärkt att styra kommunen på det sättet.

Annons

Efter valet träffade vi alla partier i kommunfullmäktige och gjorde utifrån dessa möten bedömningen att våra partier har bäst förutsättningar att utgöra politisk ledning. Låt oss här ange fem viktiga skäl för det:

Annons

Vi representerar mitten i politiken. Våra fyra partier representerar en bred palett av ideologiska nyanser från socialliberaler till konservativa. Vi kan på så vis utgöra en balanspunkt där vi fångar in synpunkter som finns i större delen av valmanskåren.

Vi har samsyn kring grundläggande vägval. Våra fyra partier delar grundläggande värderingar och syn på viktiga vägval för kommunen. Andra vill i stället bilda ett koalitionsstyre med stora inbyggda motsättningar som i bästa fall riskerar att skapa en ryckig och osammanhängande politik och i värsta fall rejäl politisk oreda.

Vi utgör en samlande kraft. En politisk ledning som vill utveckla kommunen på riktigt måste kunna prata med alla partier i kommunfullmäktige. Vi har hittills haft en bra dialog och gjort uppgörelser med såväl Vänsterpartiet som Sverigedemokraterna och andra partier som varit öppna för samverkan.

Vi involverar många partier i det politiska arbetet. Eftersom vi behöver samla stöd hos andra partier så är vår ambition att involvera så många som möjligt i det politiska arbetet. Andra vill i stället skapa ett litet majoritetsstyre som ska stänga ute nästan halva kommunfullmäktige från inflytande. Vi tror inte på den typen av bunkerstyre.

Vi respekterar kommunens medarbetare. Kommunen är Nynäshamns största arbetsgivare. Vi vill att det ska vara den bästa. Därför har vi jobbat intensivt med att bli en attraktiv arbetsgivare. I det ligger också att den politiska ledningen är professionell genom att inte detaljstyra och genom att respektera förvaltningens opolitiska roll.

Annons

Annons

För att skapa stabilitet när det gäller kommunens budget har vi gjort en överenskommelse med Sverigedemokraterna om att de ska stödja Alliansens budget om deras eget budgetförslag faller i kommunfullmäktige. I gengäld visar vi respekt för valresultatet genom att Sverigedemokraterna som näst största oppositionsparti tillsätter ett oppositionsråd och posten som andre vice ordföranden i kommunfullmäktige. Överenskommelsen påverkar inte partiets representation i kommunstyrelse och nämnder. Den styrs helt av valresultatet.

Den senaste tiden har tyvärr kantats av politisk oro. Vi ser mycket allvarligt på att en ledande Sverigedemokratisk politiker tidigare befunnit sig i högerextrema miljöer och uttryckt oacceptabla åsikter. Vi upplever att Sverigedemokraterna agerat snabbt genom att omedelbart avskilja personen från partimedlemskap och politiska uppdrag. Att personen sedan ändå valt att försöka behålla sina uppdrag som politisk vilde är djupt tragiskt på alla sätt.

Vi hoppas nu att vi, trots allt, ska kunna vända blicken framåt och fokusera mer på viktiga politiska sakfrågor och mindre på person och politiskt positionerande. Låt oss vara tydliga med att vår dörr står öppen för alla konstruktiva krafter som vill vara med och påverka politiken framåt. Tillsammans kan vi fortsätta det positiva förändringsarbete för kommunen som vi påbörjat. Vi ser fram emot ett gott politiskt samarbete.

Marcus Svinhufvud, gruppledare Moderaterna

Antonella Pirrone, gruppledare Kristdemokraterna

Mikael Persson, gruppledare Liberalerna

Patrik Appelkvist Larsson, gruppledare Centerpartiet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan