Annons

Annons

Annons

Insändare
Klimatet handlar om grunderna för den värld kommande generationer ska leva i

Anders Lindeberg, Bo Johansson och Maud Knutsson skriver i en insändare om klimatfrågor.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Utvecklingen går mot en helt förändrad värld. Hur den förändrade världen ser ut kan man i dag bara spekulera kring2, skriver insändarskribenterna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bild: TT

Annons

COP27, det 27e FN/IPCC mötet om klimatet har nyss avslutats i Egypten. Läget för klimatet är tyvärr fortsatt dystert. Trots allt skarpare formuleringar från forskare, och även uttryckt i rapporterna inför mötet, finns fortfarande ingen seriös hantering av klimatfrågan. Ungefär hälften av de människoskapade utsläppen av koldioxid i atmosfären har skett efter 1992.

Diskussionerna såväl inom IPCC och politiskt här hemma handlar bland annat mycket om målet att begränsa uppvärmningen till högst 1.5 grader. Det sker trots att det knappast finns någon, med kunskaper om situationen, som tror att det längre finns någon reell chans att klara det målet. Det här fungerar nu snarast som en avledning från den verkliga situationen.

Annons

De senaste drygt 10 000 åren har utmärkt sig genom ett ovanligt stabilt klimat. Det är under dessa stabila förhållanden som människor har byggt upp, och satt sin prägel på, vår värld. Det är lätt att ta dessa förhållanden för givna. Det är det som vi nu är på väg att rasera.

Annons

Mer realistiskt sett kommer ökningen under våra barn/barnbarns levnad snarare handla om 3 grader, och ingen vet hur långt ökningen går, när den väl kommit i gång på verkligt allvar. Mycket beror på hur snabbt, och med vilken kraft, förstärkningsmekanismer kommer igång. Det handlar bl.a. om metan från upptinad permafrost, och hur snabbt Amazonas förändras.

Utvecklingen går mot en helt förändrad värld. Hur den förändrade världen ser ut kan man i dag bara spekulera kring. Vi vet att i en varmare värld blir vädret mer våldsamt. Stora områden blir torrare, och obeboeliga. Andra områden hamnar under vatten. Vi kan vänta oss massutdöende av arter. Balansen mellan olika livsformer förändras, i en hastighet som sällan har förekommit på vår planet.

Vi lämnar över ett ökat kaos till kommande generationer att hantera. Att det blir välordnat och fredligt låter inte realistiskt. Bl.a. är ökad svält, och konsekvenser av det, mycket troligt.

Klimatet är en fråga på en helt annan nivå än de bekymmer vi vanligen har att hantera. Klimatet handlar om grunderna för den värld kommande generationer har att leva i. I den meningen är klimatfrågan enkel. Det är bråttom att vända den utveckling som nu i stället snarare innebär en ökande ökningstakt av växthusgaser i vår atmosfär.

Annons

Det är många som på olika sätt agerar styrda av egna främst ekonomiska intressen. Att få överblick i den röran är inte enkelt. En ny bok, sammanställd av Greta Thunberg, försöker ta sig an det problemet. Greta har bett ett stort antal personer, kunniga på olika klimatrelaterade frågor, att beskriva aspekter av klimatfrågan. Greta har sedan sammanställt, och skrivit kommenterande avsnitt, till olika sektorer av problematiken. Boken heter ”Klimatboken” och är redan utgiven på ett antal språk. Greta har en fantastisk förmåga att se rakt igenom trams och avledningar, och fokusera på vad som är väsentligt.

Genomgående i boken är betoning av att det här är en ödesfråga. Texten är starkt kritisk till vad som hittills har skett i hanteringen av klimatet.

Anders Lindeberg, Bo Johansson, Maud Knutsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan